Tiêu chuẩn bắt buộc đại biểu Quốc hội từ năm 2021?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 22 Luật Cơ quan Quốc hội năm 2014, đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

Trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp, nhằm dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công lý, Đổi mới nhằm mục đích văn minh. Dũng cảm kiên quyết chống tham ô, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội.

– Giữ liên lạc chặt chẽ với người dân, lắng nghe ý kiến ​​của họ và giành được sự tin tưởng của họ.

Điều kiện tham gia đại biểu Quốc hội.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, theo quy định tại Điều 1, khoản 1 của luật, luật đã thi hành một số quy định pháp luật trong “tổ chức quốc gia” Sửa đổi, bổ sung, ngoài các tiêu chí trên, trong Đại hội đồng 2020, đại biểu Quốc hội chỉ được có một quốc tịch duy nhất, đó là quốc tịch Việt Nam.

Đồng thời, “Điều 24 quy định người đại diện chuyên trách không cảm thấy rằng toàn bộ thời gian làm việc của mình dành cho chức năng, quyền hạn của người đại diện tại Quốc hội hoặc đoàn đại biểu Quốc hội địa phương.

Các đại diện kiêm nhiệm phải dành ít nhất một phần ba thời gian của họ để hoàn thành công việc của một năm và thủ tướng quyền lực thông cảm. Người phụ trách cơ quan, tổ chức, bộ phận nơi người đại diện làm việc có trách nhiệm dự giờ, tổ chức công việc tạo điều kiện cần thiết để người đại diện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Luật sư Đoàn Luật sư TP.HCM, TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *