Phạt hành chính là gì?

Vi phạm hành chính là lỗi của các cá nhân hoặc tổ chức vi phạm các quy định của Luật Quản lý Nhà nước nhưng không phải là tội phạm.

Theo Điều 21, khoản 1, Luật Vi phạm hành chính năm 2012, các biện pháp trừng phạt bao gồm:

a) cảnh báo

b) phạt tiền

c) quyền sử dụng có thời hạn, chuyên nghiệp Quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề hoặc quyền đình chỉ hoạt động trong một thời gian cố định

d) tịch thu bằng chứng quan trọng về vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để thực hiện vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là bằng chứng vật lý và vi phạm hành chính)

d ) Trục xuất — Luật xử lý các tội phạm hành chính, cảnh cáo và phạt tiền theo Điều 21 và 2 của Luật Hình sự là hình phạt chính. Các hình thức trừng phạt khác có thể là các biện pháp trừng phạt bổ sung hoặc các biện pháp trừng phạt lớn.

Bất kỳ hành vi vi phạm các quy định hành chính, cá nhân hoặc tổ chức sẽ chỉ áp dụng cho một hình thức xử phạt chính, nhưng có thể được thực hiện. Sử dụng một hoặc nhiều biện pháp trừng phạt khác. Bảng xử phạt bổ sung chỉ áp dụng cho bảng xử phạt chính.

Các biện pháp trừng phạt cảnh báo được áp dụng cho các cá nhân từ 14 đến 16 tuổi khi các tình huống được giảm bớt. Các tội phạm hành chính không nghiêm trọng do tổ chức thực hiện phải có ít nhất 31 tuổi.

Mức phạt vi phạm hành chính từ 50.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng đối với nhóm. Trừ khi trong một số tình huống nhất định trong lĩnh vực thuế hoặc sở hữu trí tuệ …

Luật sư Kiều Anh Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *