Thời hạn hiệu lực của văn bản công chứng là bao lâu?

Luật sư tư vấn pháp luật -Trước hết, chúng ta phải hiểu pháp luật quy định như thế nào về văn bản chứng thực và giá trị của văn bản công chứng. -Căn cứ theo yêu cầu tại Điều 3, Điều 1, Điều 2, 2 / NĐ-CP Nghị định 23/2015 liên quan đến việc cấp bản sao sổ chính chủ, chứng thực sao y bản chính, ký xác nhận, chứng thực hợp đồng, giao dịch. Quy định: “Trừ khi pháp luật có quy định khác, bản sao lấy được từ sổ chính sẽ có giá trị thay cho bản chính trong giao dịch. Trừ khi pháp luật có quy định khác, bản chính theo quy định của Đạo luật này có thể được sử dụng để chứng thực thay cho bản chính để đối chiếu. Luật Công chứng Quy định: Công chứng là việc tổ chức công chứng xác nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự bằng văn bản khác (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, tài liệu và tính xác thực của các văn bản dịch ra tiếng Việt không có đạo đức xã hội. Bản dịch ra tiếng nước ngoài hoặc tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi tắt là bản dịch) phải được công chứng theo quy định của pháp luật hoặc do cá nhân, tổ chức tự nguyện công chứng. – Từ đó, tôi tin rằng công chúng có thể sao chép chứng chỉ vô thời hạn. Có giá trị.

Ví dụ: bằng lái xe, bảng điểm, bằng cử nhân … được công chứng và chứng thực sẽ có giá trị vô thời hạn, trừ khi chứng chỉ chính đã bị thu hồi.

Bản sao các tài liệu thông thường đã được xác minh, Như CMTND, phiếu lý lịch tư pháp, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, chỉ có giá trị trước thời hạn ban đầu.

Đối với những giấy tờ thường xuyên biến động, thay đổi trong quá trình sử dụng như giấy đăng ký công ty, giấy phép đầu tư, sổ hộ khẩu …, Cán bộ có quyền yêu cầu đương sự xuất trình bản chính (bản chính) để đối chiếu, nhưng không yêu cầu đương sự nộp bản sao mới .— Luật sư Quách Thành Lực Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *