Sử dụng thẻ tín dụng với lãi suất 0%

BIDV là ngân hàng cho vay thẻ tín dụng lãi suất thấp trên thị trường với lãi suất 15% / năm. Lãi từ phí thẻ tín dụng được BIDV tính theo loại giao dịch. Đối với giao dịch ứng tiền mặt, lãi suất được tính kể từ ngày khách hàng thực hiện giao dịch cho đến khi thanh toán đủ tổng số tiền của giao dịch.

Để bán các mặt hàng được mua và giao dịch. Tiền lãi được ước tính hàng ngày dựa trên số tiền giao dịch và thời gian thực hiện giao dịch của khách hàng. Nếu khách hàng thanh toán đủ giá trị giao dịch trong thời hạn thanh toán ghi rõ trong thông báo trên bảng sao kê, tài khoản thẻ sẽ được miễn lãi và bằng lãi suất 0%.

Sử dụng thẻ tín dụng BIDV, khách hàng được ưu đãi đến 45 ngày không lãi suất mua hàng hóa, dịch vụ. Số ngày miễn lãi thực tế tùy thuộc vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch. Giao dịch càng xa ngày sao kê thì ngày miễn lãi càng dài.

Nếu việc thanh toán được thực hiện đầy đủ bằng thông báo hoặc trước ngày đến hạn gần nhất, việc mua hàng sẽ được thực hiện vào ngày đầu tiên của chu kỳ. , Khách hàng sẽ được hưởng lợi từ 45 ngày không lãi suất. Không phải ứng trước tiền mặt và thanh toán toàn bộ tổng số tiền giao dịch mua hàng trong thời hạn thanh toán do ngân hàng quy định.

(Nguồn: BIDV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *