Đất nước sẽ chịu những thiệt hại gì do mưa, lũ?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 1 Khoản 5 Nghị định 02/2017 / NĐ-CP, Nhà nước hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu để khắc phục hậu quả thiên tai (bão, mưa lớn) , Lũ ống, lũ quét, lũ ống, v.v.). Mức hỗ trợ như sau:

1. Cây trồng

Trên 70% diện tích lúa thuần bị thiệt hại hỗ trợ 2 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70% hỗ trợ 1 triệu đồng / ha. Thiệt hại tăng từ 30% lên 70%, hỗ trợ 10 triệu đồng / ha .—— Diện tích lúa lai thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 3 triệu đồng / ha; thiệt hại tăng từ 30% lên 70%, hỗ trợ 150 10 nghìn đồng / ha .—— Diện tích lúa lai bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 30 triệu đồng / ha, thiệt hại tăng từ 30% lên 70%, thiệt hại 15 triệu đồng / ha .—— Diện tích ngô và rau màu bị thiệt hại trên 70%, thiệt hại 2 triệu đồng / ha, thiệt hại tăng từ 30% đến 70%, hỗ trợ 1 triệu đồng / ha .—— Cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại Trên 70% hỗ trợ 4 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70% hỗ trợ 2 triệu đồng / ha.

2. Sản xuất rừng

– diện tích rừng, đất không trồng rừng Lâm sản gỗ, vườn giống, rừng giống bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 4 triệu đồng / ha, thiệt hại tăng từ 30% đến 70% hỗ trợ 2 triệu đồng / ha.

– Tiền ăn tại vườn ươm Diện tích cây giống bị thiệt hại trên 70% thì hỗ trợ 40 triệu đồng / ha, thiệt hại từ 30% đến 70% thì hỗ trợ 20 triệu đồng / ha. – Nuôi trồng thủy, hải sản

– Diện tích nuôi tôm quảng canh (tôm lúa, tôm sinh thái, tôm rừng, tôm sú kết hợp) thiệt hại hơn 70%, giá hỗ trợ giảm từ 4,1 triệu đồng / ha xuống 6 triệu đồng. Đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng / ha .—— Diện tích nuôi cá truyền thống, thiệt hại các loài địa phương trên 70%, hỗ trợ Việt Nam từ 7 triệu Đến 10 triệu đồng / ha; thiệt hại tăng từ 30% lên 70%, từ 3 triệu đồng lên 7 triệu đồng / ha .—— Diện tích nuôi tôm sú bán thâm canh và thâm canh bị ảnh hưởng Mức thiệt hại trên 70%, từ 6,1 triệu đồng đến 8 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng / ha.

– Penaeus vannamei Diện tích trồng bán thâm canh, thâm canh bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 20,5 triệu đồng đến 30 triệu đồng / ha, thiệt hại tăng từ 30% lên 70%, từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng / ha.

– Diện tích trồng nhuyễn thể vượt 70%, từ 40,5 triệu đồng lên 60 triệu đồng / ha, thiệt hại tăng từ 30% lên 70%, từ 20 triệu đồng lên 40 triệu đồng / ha.

– Diện tích nuôi trồng thủy sản thâm canh thiệt hại trên 70%, từ 20,5 triệu đồng đến 30 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng / ha.

– Các lồng, bè thiệt hại trên 70%, từ 7,1 triệu đồng đến 10 triệu đồng / 100 mét khối; thiệt hại tăng từ 30% lên 70%, từ 3 triệu đồng lên 7 triệu đồng / 100 mét khối lồng lưới.

– Diện tích nuôi cá rô phi dày đặc thiệt hại hơn 70%, thiệt hại 30 triệu đồng / ha hỗ trợ 20,5 triệu đồng; thiệt hại từ 30% đến 70%, từ 10 triệu đồng Tăng lên 20 triệu đồng / ha .—— Nuôi cá nước lạnh (tầm bóp, thì là) thâm canh bị thiệt hại hơn 70%, từ 35,5 triệu đồng đến 50 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, tăng từ 15 triệu đồng lên 35 triệu đồng / ha .—— Các lồng bè trên biển (xa bờ, ven đảo) bị thiệt hại trên 70%, bè nuôi ổn định từ 1550 đồng đến 20 trăm. 10 nghìn đồng / 100 mét khối lồng; thiệt hại từ 30% đến 70%, từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng / 100 mét khối lồng.

– Diện tích nuôi trồng thủy sản khác và các loại thủy sản vượt quá 70%, từ 4,1 triệu đồng lên 6 triệu đồng / ha; thiệt hại tăng từ 30% lên 70%, mức hỗ trợ tăng từ 2 triệu đồng / ha lên 4 triệu đồng / ha.

4. Chăn nuôi gia súc, gia cầm

– gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) tối đa 28 ngày, mỗi con hỗ trợ từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng; trên 28 ngày thì tầm 21.000 đồng đến 35.000 đồng / con .—— Lợn đến 28 ngày tuổi từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng / con; trên 28 ngày hỗ trợ từ 450.000 đồng đến 1 triệu đồng / con; đối với lợn nái, lợn đực giống Tiền khai thác, mỗi đầu người hỗ trợ 2 triệu đồng. — Đối với bê có thời gian cho sữa 6 tháng, mỗi con 3 triệu đồng hỗ trợ 1 triệu đồng, bò sữa trên 6 tháng hỗ trợ từ 3,1 triệu đồng đến 10 triệu đồng / con. – Trâu, bò thịt, ngựa 6 tháng tuổi hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng / con; trên 6 tháng hỗ trợ từ 2,1 triệu đồng đến 6 triệu đồng / con.

– Hươu, nai, cừu, dê: Hỗ trợ 1 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng / con.

5. Thực vật, vật nuôi và thủy sản khác

thực vật, vật nuôi, sảTrường hợp không quy định mức thiệt hại trên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xác định mức hỗ trợ cụ thể để đạt chuẩn trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách, đặc điểm sản xuất và nhu cầu thực tế của địa phương.

6 Sản xuất muối ăn – hơn 70% sản lượng muối ăn bị thiệt hại hỗ trợ 1,5 triệu đồng / ha, thiệt hại tăng từ 30% đến 70% hỗ trợ 1 triệu đồng / ha.

Lưu ý: Nếu hỗ trợ bằng hiện vật thì mức hỗ trợ tương đương với hỗ trợ bằng tiền theo giá hỗ trợ.

Luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *