Bao nhiêu văn bằng sẽ không được tuyển dụng?

Luật sư tư vấn pháp luật – Theo quy định tại Điều 4, đoạn c, khoản 3 Thông tư số 148/2018 / TT-BQP thì không áp dụng đối với quân nhân bị tật khúc xạ loại 3 (cận thị 1,5 điốp trở lên và viễn thị mức độ) Kháng nghị). HIV, AIDS, sức khỏe nhóm 4, 5, 6 (vui lòng tham khảo chi tiết nhóm sức khỏe tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông báo liên tịch 16/2016 / TTLT-BYT-BQP). -Ngoài ra, Thông tư số 148/2018 / TT-BQP quy định rõ về tiêu chuẩn văn hóa của công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, nội dung như sau:

– Tuyển chọn công dân đủ tiêu chuẩn và tuyển sinh lớp 8 trở lên thuộc vùng khó khăn. Không đạt chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cơ quan chức năng xác định, tuyển chọn số lượng. Học hết lớp 7.—— Theo quy định của pháp luật, xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số dưới 10.000 người không được tuyển quá 25% công dân vào học tiểu học, còn lại là trung học phổ thông. Hoặc cao hơn.

Luật sư Phạm Thành Hữu Đoàn Luật sư TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *