Theo quy định mới, quy định về sử dụng con dấu sẽ có những thay đổi gì?

Hiện tại, theo quy định tại Điều 44 Khoản 2 Luật Công ty 2014, trước khi sử dụng, công ty phải đăng tải mẫu con dấu đến cơ quan đăng ký công ty để công bố trên cổng thông tin quốc gia. Về đăng ký thành lập công ty.

Thông báo, mẫu dấu công ty phải có quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH về thành viên, bản sao quyết định và biên bản họp, hội đồng quản trị, công ty TNHH hai thành viên trở lên, hội đồng quản trị , Công ty cổ phần và thành viên hợp danh, công ty hợp danh. Nội dung, hình thức và số lượng của con dấu.

Sau khi nhận được thông báo về mẫu con dấu, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận cho công ty, sau đó đăng thông báo về việc đăng ký thành lập công ty trên Cổng thông tin điện tử quốc gia và công bố thông tin mẫu con dấu về công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện. Tuy nhiên, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Điều 43 Luật Công ty năm 2020 quy định về con dấu của công ty như sau: — Con dấu bao gồm con dấu khắc trên con dấu hoặc con dấu được sử dụng làm con dấu theo Luật Giao dịch điện tử Cơ sở của chữ ký số .

– Công ty xác định loại, số lượng, hình thức và nội dung của con dấu.Con dấu công ty, con dấu của chi nhánh thanh toán, văn phòng đại diện và các đơn vị khác của công ty.

– Việc quản lý và bảo quản con dấu thực hiện theo quy định tại điều lệ công ty hoặc quy chế công ty và con dấu chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp khác. Công ty sử dụng con dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Ngọc Hy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *