Chủ đầu tư có được rút hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ không?

Tôi trả lời rằng theo hợp đồng mua bán căn hộ, bên mua được giữ bản sao hợp đồng mua bán, tại sao phải trả lại? Tuy nhiên, họ nói phải nộp hồ sơ thì mới được cấp sổ hồng.

Cho tôi hỏi, chủ đầu tư có thực sự nhận hợp đồng mua bán căn hộ như thế này không? Trong hợp đồng mua bán căn hộ của tôi, rõ ràng hợp đồng được chia thành 6 bản và có giá trị như nhau, người mua có quyền giữ một bản. Theo quy định của Luật Dân sự 2015, Luật Nhà ở 2014, Luật Bất động sản 2014 và các văn bản pháp luật liên quan, không có quy định nào yêu cầu người mua căn hộ phải nộp lại hợp đồng mua bán. Chính chủ chỉ được bàn giao sổ hồng.

Đồng thời, hợp đồng mua bán căn hộ quy định bên mua được giữ một bản nên việc chủ đầu tư yêu cầu bên mua nộp hợp đồng mua bán theo quy định là trái luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên mua.

Ngay cả khi căn hộ đã nhận sổ hồng, người mua nên giữ luôn hợp đồng mua bán căn hộ, vì đây là cơ sở để người mua yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng là bằng chứng bảo vệ người mua khi chủ đầu tư vi phạm pháp luật. Hợp đồng (ví dụ: vật liệu được bảo hiểm, thời gian bảo hành …).

Nếu người mua nộp lại hợp đồng mua bán căn hộ ban đầu cho chủ đầu tư, nếu sau đó xảy ra tranh chấp, người mua sẽ khó chứng minh được chủ đầu tư đã vi phạm hợp đồng (do lúc này người mua không giữ lại hợp đồng gốc). Vì vậy, người mua nên bình tĩnh và vững vàng. Yêu cầu chủ đầu tư phải tôn trọng những lời hứa trong hợp đồng mua bán căn hộ, tôi không muốn nhận sổ hồng sớm mà đã trả lại hợp đồng mua bán căn hộ cho chủ đầu tư.

Fan Qing, luật sư Đoàn luật sư TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *