Số tiền phải nộp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Luật sư tư vấn pháp luật

1: Lệ phí trước bạ (do bên mua nộp):

Theo quy định tại Điều 7 Điều 5 Nghị định số 150/2016 / NĐ-CP thì tính lệ phí trước bạ đối với quyền sử dụng đất Phương pháp thực hiện như sau:

Lệ phí trước bạ = (Giá đất trong bảng giá đất x diện tích) x 0,5%

Trong đó:

Giá tính lệ phí trước bạ là giá đất trong bảng giá đất của UBND tỉnh. Danh sách đã phát hành.

2: Thuế TNCN (Bên bán nộp):

Theo Điều 17 Thông tư 92/2015 / TT-BTC hướng dẫn Luật thuế TNCN: thuế suất đối với chuyển nhượng tài sản là 2% trên giá bán hoặc giá cho thuê lại .

Các chi phí khác liên quan đến thuế tài sản trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng:

3. Phí công chứng

tùy theo diện tích của quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận tài sản đất x nước được quy định cho từng loại đất Phạm vi giá. Biên độ giá đất do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố hàng năm.

4. Phí đo đạc đất đai (phí đo đạc địa chính) cấp Sổ đỏ

từ khoảng một triệu đến hai triệu tệ / hồ sơ. Xin lưu ý rằng đơn vị đo đạc địa chính có thể là đơn vị tư nhân, không nhất thiết phải là chuyên gia hành chính công.

5. Lệ ​​phí trước bạ biến động đất đai

Theo quy định của UBND tỉnh / thành phố thường là 1 triệu đồng.

6. Phí gia hạn sổ mới

Theo quy định của UBND tỉnh / thành phố thường từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng.

Công ty Luật Nguyễn Hồng Tianma, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *