Mua chung cư 50 tuổi có những bất lợi gì?

Luật sư tư vấn pháp luật-Điều 3 Mục 126 Luật Đất đai 2013 quy định đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán, hợp nhất cho thuê hoặc mua, cho thuê thì phải xác định thời hạn giao đất cho chủ đầu tư trong thời gian thực hiện dự án; mua và sử dụng đất Người có quyền sử dụng đất liên tục, ổn định.

Do đó, đối với dự án chung cư có thời hạn giao đất là 50 năm, sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đất và tài sản khác thuộc sở hữu của người mua sẽ được sử dụng ổn định lâu dài là căn hộ. — Quyền sử dụng đất chỉ được chứng nhận một phần quyền sử dụng, thời hạn sử dụng là 50 năm. – Đối với thể nhân nước ngoài, khoản 2 Điều 161 khoản c Luật Nhà ở 2014 là nhà ở thuộc sở hữu riêng được thỏa thuận trong hợp đồng giao dịch. Cơ thể chính. Mua nhà ở, bán, thuê mua, tặng cho, thừa kế tài sản nhưng không quá 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận và có thể được gia hạn theo quy định của Chính phủ khi cần; Giấy chứng nhận phải ghi rõ thời hạn sở hữu nhà ở.

Trường hợp người nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc Việt kiều thì được sở hữu nhà ở. Nó ổn định, lâu dài và có quyền sở hữu như công dân Việt Nam.

Do đó, nếu bạn mang quốc tịch Việt Nam, bạn có thể tiếp tục sở hữu nhà ở để duy trì ổn định lâu dài sau khi hết thời hạn 50 năm. Mọi thay đổi liên quan đến tài sản riêng phải được sự đồng ý của bạn, tức là phải đạt được thỏa thuận với chủ nhà.

Nếu nhà nước hủy bỏ tòa nhà vì bất kỳ lý do gì thì phải bồi thường. Thông thường, người sở hữu tòa nhà được sắp xếp để di chuyển.

Về thời hạn sử dụng của căn hộ: Pháp luật không phân biệt căn hộ có thời hạn sử dụng đất là 50 năm hay cao ốc với căn hộ. Thời gian kéo dài. Điều này được xác định dựa trên chất lượng của công trình xây dựng và kết luận giám định chất lượng của Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà ở theo quy định tại Điều 99 khoản 2 của Luật Nhà ở. : Nhà chung cư hết niên hạn sử dụng hoặc hư hỏng nặng theo quy định của pháp luật về xây dựng, có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng thì khi quản lý nhà ở, tỉnh ta phải tiến hành kiểm tra chất lượng nhà chung cư để xử lý và tuân thủ các quy định sau:

a ) Trường hợp nhà chung cư bảo đảm chất lượng, an toàn cho người sử dụng thì chủ sở hữu tiếp tục sử dụng trong thời hạn quy định tại kết luận thanh tra, trừ trường hợp quy định tại Điều 2, Điều 3 và Điều 110 của Luật này. ;

b) Trường hợp công trình bị hư hỏng nặng, nguy hiểm, sập đổ, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải có kết luận giám định chất lượng, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu. . Quyền sở hữu nhà đất. Nội dung văn bản thông báo cần được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông địa phương trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân và Sở quản lý nhà ở tỉnh. Chủ sở hữu nhà chung cư phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định tại Điều 99 Khoản 3 của Luật Nhà ở hoặc bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ xây dựng công trình khác. Vì vậy, trong dự án có thời hạn sử dụng đất là 50 năm, không có sự khác biệt giữa quyền của người mua căn hộ (thời hạn sử dụng) và quyền của người mua căn hộ lâu dài. .

Nếu sau một thời gian sử dụng, theo kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, công trình không còn đủ điều kiện sử dụng thì chủ sở hữu công trình phải chấp hành các yêu cầu của pháp luật về cải tạo, phá dỡ công trình.

Đỗ Trọng Linh, Luật sư Công ty Luật Hà Nội Baoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *