Bao nhiêu văn bằng sẽ không được tuyển dụng?

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại Điều 4, Khoản 3, Điểm c Thông tư số 148/2018 / TT-BQP thì em không bị tật khúc xạ và là người khỏe mạnh loại 3 có độ khúc xạ từ 5 điốp trở lên).

Do đó , Bạn không cần bị cận thị nói trên để tham gia nghĩa vụ quân sự. HIV, AIDS, sức khỏe nhóm 4, 5, 6 (vui lòng tham khảo chi tiết nhóm sức khỏe tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông báo liên tịch 16/2016 / TTLT-BYT-BQP). -Ngoài ra, Thông tư số 148/2018 / TT-BQP quy định rõ về tiêu chuẩn văn hóa của công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, nội dung như sau:

– Tuyển chọn công dân đủ tiêu chuẩn và tuyển sinh lớp 8 trở lên thuộc vùng khó khăn. Không đạt chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cơ quan chức năng xác định, tuyển chọn số lượng. Học hết lớp 7.—— Theo quy định của pháp luật, xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số dưới 10.000 người chỉ tuyển được 25% công dân có trình độ tiểu học, còn lại là trung học phổ thông. Hoặc cao hơn.

Luật sư Phạm Thành Hữu Đoàn Luật sư TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *