Những loại đất nào đã có sổ đỏ và thời hạn sử dụng?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 10 Luật Đất đai 2013, đất đai được chia thành ba loại: 1. Nhóm đất nông nghiệp-a) Đất canh tác hàng năm, bao gồm đất trồng lúa và đất nông nghiệp hàng năm khác Đất đai;

b) Đất trồng cây lâu năm;

c) Đất sản xuất lâm nghiệp;

d) Đất rừng phòng hộ;

đ) Đất rừng đặc dụng; — -e) Đất nuôi trồng thủy sản;

g) Đất làm muối;

h) Đất nông nghiệp khác bao gồm đất xây dựng nhà kính và các loại nhà khác, kể cả các hình thức canh tác không trực tiếp trên đất; Chuồng nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để nghiên cứu, nghiên cứu, thử nghiệm; vườn ươm, vườn ươm, trồng hoa, cây cảnh.

2. Các loại đất phi nông nghiệp

a) Đất ở bao gồm đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị;

b) Đất làm trụ sở làm việc;

c) Quốc phòng Đất an ninh, an toàn ;- (4) Đất xây dựng công trình phi kinh doanh gồm đất làm trụ sở tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng các công trình văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, ngoại giao và các công trình phi thương mại khác ;

Đ) Đất sản xuất, doanh nghiệp phi nông nghiệp, bao gồm khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất khai thác khoáng sản; làm nhà xưởng sản xuất Đất vật liệu, đồ gốm;

e) Đất công cộng, bao gồm đất giao thông (cảng hàng không, sân bay, cảng nội địa, cảng biển, hệ thống đường sắt, mạng lưới đường bộ và các công trình giao thông khác); thuỷ lợi; đất lịch sử – văn hoá, Cảnh quan; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất dự án năng lượng; đất công trình bưu chính viễn thông; đất thương mại; đất bãi, đổ phế thải và các công trình công cộng khác;

g) đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; — -h) Đất nghĩa trang, nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;

i) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và nước mặt;

k) Đất phi nông nghiệp khác, bao gồm Đất làm nhà ở, chòi, lán trại trong nhà máy sản xuất của công nhân giúp việc gia đình; đất sử dụng phi kinh doanh để làm kho, nhà để chứa nông sản, thuốc trừ sâu, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và Đất được sử dụng cho công việc khác được sử dụng để xây dựng công trình.

3. Các loại đất chưa sử dụng

Luật Đất đai không liệt kê các loại đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chỉ quy định về điều kiện được phép sử dụng đất. – Do đó, nếu tổ chức, gia đình, cá nhân sử dụng các loại đất trên có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền. Sử dụng đất.

Về thời hạn sử dụng đất khi được cấp giấy chứng nhận:

Điều 125 Luật Đất đai quy định người sử dụng đất được sử dụng đất lâu dài, ổn định trong các trường hợp sau đây: — – 1. Đất ở do gia đình, cá nhân sử dụng; ——2. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng theo quy định tại Điều 131 khoản 3 của Luật này; ——3. Đất rừng phòng hộ, đất rừng chuyên dùng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên; ——4. Đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất thương mại, dịch vụ, phi nông nghiệp sử dụng ổn định mà Nhà nước chưa giao, cho thuê có thời hạn ;- (5) Theo quy định tại khoản 1 Điều 147 của Luật này Đất xây dựng cơ quan; đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp không kinh doanh tự chủ về kinh tế quy định tại Điều 147 khoản 2 của Luật này; 6. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; ——7. Đất cơ sở tôn giáo quy định tại Điều 159 của Luật này;

8. Đất tín ngưỡng; – (9) Đất giao thông, thủy lợi, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và đất xây dựng công trình công cộng không kinh doanh; ——10 . Nghĩa trang và nghĩa trang;

11. Điều 127 khoản 3 và Điều 128 khoản 2 Luật Kinh tế quy định về đất do tổ chức kinh tế sử dụng. Điều 126 Luật Đất đai quy định người sử dụng đất có thời hạn như sau:

Trước hết. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 1, Điểm 2, Điểm b Điều 3, Điều 4 và Điều 5 của Luật này là 50 năm. . Khi hết thời hạn, nếu có nhu cầu thì gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Điều này.

2. Thời gian gia đình thuê đất nông nghiệp, cMột nửa nhân loại dưới 50 tuổi. Khi hết thời hạn thuê đất, nếu gia đình, cá nhân có nhu cầu thì nhà nước sẽ xem xét tiếp tục cho thuê đất. Tổ chức sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, diêm nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thương mại, dịch vụ, tổ chức sản xuất phi nông nghiệp nhận chuyển nhượng, cho thuê đất để đầu tư dự án; theo dự án đầu tư tại Việt Nam hoặc giao đất hoặc Các yêu cầu về cho thuê do các công ty Việt Nam và nước ngoài đầu tư có thời hạn không quá 50 năm xem xét và quyết định đối với các dự án đầu tư thực hiện tại Việt Nam. – Đối với quỹ dự án có mức đầu tư cao nhưng việc thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế khá. Đối với hình thức cho thuê mua, thời hạn giao đất cho chủ đầu tư tùy theo thời kỳ của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài. Sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại Điều này.

4. Thời hạn cho thuê đất xây dựng trụ sở của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao không quá 99 năm. Khi hết nhiệm kỳ, nếu tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao muốn sử dụng đất thì được Nhà nước xem xét mở rộng hoặc cho thuê mảnh đất khác, mỗi lần mở rộng không quá thời gian quy định tại Điều này. . — 5. Thời hạn thuê đất nông nghiệp vốn sử dụng vào mục đích công cộng cấp thành phố, quận, huyện, thị xã là không quá 05 năm. Đất sử dụng cho các dự án sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp phi thương mại tự đầu tư vốn và đất sử dụng cho các dự án công cộng có mục đích thương mại quy định tại Điều 147 khoản 2 của Luật này không quá 70 năm. Khi hết thời hạn mà người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời gian quy định tại Điều này. –7. Đất sử dụng vào nhiều mục đích thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời gian sử dụng của mục đích chính.

8. Thời gian tạm ngừng giao đất, cho thuê đất quy định tại Điều này được tính từ ngày có thông báo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Luật sư của Công ty Luật Nội các Baodong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *