Người chồng được mẹ cho mảnh đất của mình

Nếu vợ chồng tôi ly hôn thì mảnh đất này có được coi là đất chung không? Nếu vợ chồng tôi cùng đứng tên thì có hợp pháp không khi thỏa thuận “mảnh đất này để dành cho con, không trường hợp nào vợ chồng được phép chia nhau mua bán”. (NguyenSoon79) -Tư vấn Pháp luật-Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 (Luật HN & GĐ) quy định tài sản riêng của vợ, chồng bao gồm tài sản thuộc sở hữu riêng của mỗi người trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế trong thời kỳ hôn nhân ………… “HN&GD Điều 33 khoản 1 của Luật quy định quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp được thừa kế của vợ hoặc chồng thì được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch tài sản riêng.

Theo thông tin cung cấp thì đây là đất do mẹ đẻ của anh ấy cho và có ý định sang tên cho bạn, vì chúng tôi không biết đất từ ​​mẹ cho anh trai được tặng cho như thế nào (hợp đồng công chứng, giấy tặng cho có công chứng, thỏa thuận miệng) Món quà của…), không có cơ sở xác định. Giao dịch này có hiệu lực pháp lý rõ ràng.

Tuy nhiên, nếu việc tặng cho được xác định bởi cơ quan công chứng theo quy định của pháp luật thì việc tặng cho đó đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền của quốc gia. Theo quy định đã trích dẫn thì đất đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và đất công trình phụ khác là tài sản riêng. Vợ bạn không có quyền, nghĩa vụ gì đối với tài sản này.

Khi trên bao bì đã ghi rõ vợ chồng thì nên thỏa thuận bằng văn bản “gói dành riêng cho con, vợ chồng không được dùng chung, mua bán trong mọi trường hợp” là hoàn toàn hợp pháp. Vì “Luật HN & GĐ” Điều 35 khoản 1 quy định vợ, chồng cùng thỏa thuận sở hữu, sử dụng, định đoạt tài sản. Nếu tài sản chung là bất động sản, bất động sản phải đăng ký hợp pháp hoặc tài sản là nguồn thu nhập chính của gia đình thì phải có thỏa thuận. Cả hai vợ chồng nộp bằng văn bản.

Theo quy định trên, vợ chồng có quyền ký văn bản thỏa thuận để lại tài sản cho con, cả vợ và chồng đều không có quyền định đoạt. Tài sản kể từ ngày ký thỏa thuận.

Nội dung yêu cầu trong tài liệu này bao gồm:

– Dữ liệu cá nhân của vợ chồng (họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, giấy tờ tùy thân) .—— Bạn định cung cấp cho người con trên đất Thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, giấy tờ tùy thân).

– Nội dung thỏa thuận và cam kết phải ghi rõ: vợ chồng đồng ý hiến đất (ghi rõ thông tin đất: chủ sử dụng, địa chỉ, diện tích, vị trí hiện tại, giấy tờ hợp pháp, bao bì …) cho các con. Khi con đã thành niên (đủ 18 tuổi) thì vợ chồng làm thủ tục tặng cho theo quy định của pháp luật để con trở thành chủ sở hữu hợp pháp đối với mảnh đất.

Kể từ ngày ký văn bản thỏa thuận, vợ hoặc chồng không có quyền định đoạt tài sản nêu trên.

– Trách nhiệm quản lý tài sản hiện tại: Vợ và chồng bạn có thể thỏa thuận ai sẽ quản lý tài sản và họ đại diện cho họ.

Hiện nay, pháp luật không yêu cầu cơ quan công chứng phải công chứng thỏa thuận mới có hiệu lực. Vì vậy, chỉ cần hai bên đồng ý và cùng ký thì văn bản thỏa thuận có hiệu lực pháp luật.

Tuy nhiên, để đảm bảo nội dung nghiêm minh (không trái pháp luật và đạo đức xã hội), bạn nên liên hệ với hệ thống công chứng trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản, cũng như nghĩa vụ pháp lý giữa vợ chồng, vợ chồng với con cái. Để thiết lập, ký và xác nhận các thỏa thuận bằng văn bản. Việc công chứng có thể được thực hiện ở bất kỳ tổ chức công chứng nào.

Luật sư Huỳnh Ái Chân

Công ty Luật Tá Phả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *