Đất nước sẽ chịu những thiệt hại gì do mưa, lũ?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo Điều 1 và Điều 5 Nghị định 02/2017 / NĐ-CP, Nhà nước hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu để khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng Nhiều loại thiên tai (bão, mưa lớn, lũ lụt, lũ quét, lũ ống, …). Mức hỗ trợ như sau:

1. Cây trồng

Trên 70% diện tích lúa thuần bị thiệt hại hỗ trợ 2 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70% hỗ trợ 1 triệu đồng / ha.

– Hơn 70% diện tích lúa thuần bị thiệt hại hỗ trợ 20 triệu đồng / ha, thiệt hại tăng từ 30% đến 70% hỗ trợ 10 triệu đồng / ha .—— Diện tích lúa lai bị thiệt hại 70 % Trên hỗ trợ 3 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70% hỗ trợ 1,5 triệu đồng / ha .—— Trên 70% diện tích lúa lai bị thiệt hại, hỗ trợ 30 triệu đồng / ha; Thiệt hại tăng từ 30% lên 70%, ước tính 15 triệu đồng / ha .—— Hơn 70% diện tích ngô và rau màu bị thiệt hại 2 triệu đồng / ha; thiệt hại tăng từ 30% lên 70 %, hỗ trợ 1 triệu đồng / ha .—— Cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 4 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70% hỗ trợ 2 triệu đồng / ha .

2. Sản lượng rừng

– diện tích rừng, lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp bị thiệt hại vườn giống, rừng giống vượt 70%, hỗ trợ 4 triệu đồng / ha; thiệt hại tăng từ 30% lên 70%, hỗ trợ 2 triệu đồng / ha .—— Diện tích ương cây giống bị hao hụt trên 70%, hỗ trợ 40 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ 20 triệu đồng / ha Đồng Việt Nam. – Nuôi trồng thủy, hải sản

– Diện tích nuôi tôm quảng canh (tôm lúa, tôm sinh thái, tôm rừng, tôm sú) bị thiệt hại hơn 70%, giá hỗ trợ tăng từ 4,1 triệu đồng / ha lên 6 triệu đồng. Đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng / ha .—— Diện tích nuôi cá truyền thống, thiệt hại các loài địa phương trên 70%, hỗ trợ Việt Nam từ 7 triệu Đến 10 triệu đồng / ha; thiệt hại tăng từ 30% lên 70%, từ 3 triệu đồng lên 7 triệu đồng / ha .—— Diện tích nuôi tôm sú bán thâm canh và thâm canh bị ảnh hưởng Mức thiệt hại trên 70%, từ 6,1 triệu đồng đến 8 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng / ha.

– Penaeus vannamei Diện tích nuôi trồng thủy sản bán thâm canh và thâm canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 20,5 triệu đồng đến 30 triệu đồng / ha, thiệt hại tăng từ 30% lên 70%, từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng / ha.

– Diện tích trồng nhuyễn thể đã vượt 70%, từ 40,5 triệu đồng đến 60 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng / ha .– — Diện tích trồng mắc ca Nam Mỹ thâm canh, thâm canh thiệt hại trên 70% từ 20,5 triệu đồng đến 30 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng / Hecta.

– Các lồng, bè thiệt hại trên 70%, từ 7,1 triệu đồng lên 10 triệu đồng / 100 mét khối; thiệt hại tăng từ 30% lên 70%, từ 3 triệu đồng lên 7 triệu đồng / Trên 100 mét khối lồng .—— Diện tích nuôi cá rô phi thâm canh thiệt hại trên 70%, từ 20 triệu đến 30 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, từ 1.000 con 10 nghìn đồng tăng lên 20 triệu đồng / ha .—— Nuôi cá nước lạnh (tầm bóp, thì là) thâm canh lỗ hơn 70%, từ 35,5 triệu đồng lên 50 triệu đồng / ha ; Thiệt hại tăng từ 30% lên 70%, từ 15 triệu đồng lên 35 triệu đồng / ha .—— Các lồng bè trên biển (xa bờ, gần đảo), bè thiệt hại trên 70%, ổn định từ 1550 đồng – 20 triệu đồng / 100 mét khối lồng; lỗ từ 30% đến 70%, từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng / 100 mét khối lồng .—— Nuôi trồng thủy sản khác và thủy sản Diện tích thiệt hại hơn 70%, từ 4,1 triệu đồng đến 6 triệu đồng / ha, thiệt hại từ 30% đến 70%, từ 2 triệu đồng / ha đến 4 triệu đồng / ha.

4. Chăn nuôi gia súc, gia cầm

– gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) đến 28 ngày, mỗi con hỗ trợ từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng; trên 28 ngày thì mỗi con Riêng vật nuôi cần đóng từ 21.000 đồng đến 35.000 đồng .—— Đối với heo trong vòng 28 ngày, mỗi con cần đóng từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng, trên 28 ngày, mức hỗ trợ từ 450.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đồng / con; khai thác lợn nái, lợn đực giống hỗ trợ 2 triệu đồng / con.

– Đối với bê có thời gian bú sữa 6 tháng hỗ trợ 3 triệu đồng / con, bò trên 6 tháng hỗ trợ từ 3,1 triệu đồng đến 10 triệu đồng / con.

— Trâu, bò thịt, ngựa 6 tháng tuổi từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng / con; 6 tháng từ 2,1 triệu đồng đến 6 triệu đồng / con.

– Hươu, nai, cừu, dê: từ 1 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng / con.

5. Thực vật, vật nuôi và thủy sản khác

thực vật, vật nuôi, sảTrường hợp thiệt hại không quy định trên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xác định mức hỗ trợ cụ thể cho phù hợp trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách, đặc điểm sản xuất và nhu cầu thực tế của địa phương .—— 6. Sản lượng muối ăn – trên 70% sản lượng muối ăn bị thiệt hại hỗ trợ 1,5 triệu đồng / ha, thiệt hại từ 30% đến 70% hỗ trợ 1 triệu đồng / ha.

Lưu ý: Đối với trường hợp ủng hộ vật chất, việc phân phối tương đương với hỗ trợ bằng tiền theo giá tại thời điểm hỗ trợ. – -Lawyer, Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *