Theo quy định mới, có 5 hành vi vi phạm khiến người lao động mất việc làm

1. Nhân viên quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Đây là quy định mới so với quy định hiện hành lần đầu tiên được áp dụng. Kể từ ngày đầu tiên, người lao động tự ý nghỉ việc trong thời hạn 30 ngày, trong thời hạn 5 ngày (trong vòng một tháng theo quy định hiện hành) hoặc 20 ngày (theo quy định hiện hành (một năm)) trong vòng 365 ngày, kể từ ngày đầu tiên mà không có lý do chính đáng Của sự từ bỏ tự nguyện.

Trong các trường hợp được cho là có căn cứ xác đáng, đặc biệt: thiên tai, hỏa hoạn, bệnh tật của bản thân hoặc cha mẹ, các chuyên gia y tế có trình độ đã được công ty xác nhận để kiểm tra và điều trị, và các trường hợp cụ thể khác 3. Nhân viên nội bộ Các hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích và sử dụng ma tuý tại nơi làm việc. Nhân viên đã tiết lộ bí mật kinh doanh và kỹ thuật, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, gây tổn hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng. 5. Đã bị xử phạt kéo dài thời hạn lương hoặc sa thải người lao động, nhưng người lao động lại bị xử phạt mà không xóa kỷ luật. Các hình thức kỷ luật chưa được bãi bỏ như sau:

– Khiển trách sau 03 tháng, xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng hoặc xử lý kỷ luật sau 03 năm, kể từ ngày xử lý. Cách chức. Nếu không chấp hành kỷ luật lao động thì đương nhiên xóa bỏ kỷ luật lao động.

– Người lao động bị xử phạt kéo dài thời hạn nâng lương sau khi được nhận. Sau một nửa thời gian cho phép, nếu các biện pháp khắc phục có tiến bộ thì người sử dụng lao động có thể xem xét giảm thời gian.

Luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *