Việc tuyển sinh sau đại học có bị trì hoãn không?

Vì vậy, những người đi học đại học toàn thời gian trong các khóa đào tạo có thể được yêu cầu nhập ngũ.

Nếu bạn đi học cao đẳng hoặc đại học, đó không phải là hệ chính quy hoặc học thuật. Chính quy nhưng đang ở khóa đào tạo thứ hai (ví dụ năm 2017 – 2020 học đại học trường A, năm 2020 học đại học trường B); người đang học đại học sẽ không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Dân quân Tự vệ được phân thành các đối tượng gọi nhập ngũ năm 2019 như sau: Theo kết luận của Hội đồng xét duyệt sức khỏe, cơ thể không đủ sức khỏe để phục vụ tại ngũ. Trực tiếp chăm sóc bố mẹ không còn sức lao động, hết tuổi lao động; thiệt hại nặng về người, tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã

– Con của bệnh binh, người bị nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% .—— Đối với anh, chị, em của hạ sĩ quan, binh sĩ; hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia hoạt động vì quần chúng nhân dân. Nghĩa vụ của lực lượng an ninh.

– Về khung kinh tế – xã hội, hiệp hội quốc gia về các dự án phát triển đô thị mà người di cư, giãn dân trong 3 năm đầu đến các dự án phát triển đô thị đặc biệt khó khăn do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định. -Theo quy định của pháp luật, công ty rất khó khăn.

– Dân quân thường trực nhập ngũ, nếu là TNXP thì được xét tuyển và gọi đăng ký.

Phạm Thành Hữu, luật sư Đoàn luật sư TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *