Chủ đầu tư có được lấy lại hợp đồng mua bán căn hộ không?

Tôi trả lời là theo hợp đồng mua bán nhà thì bên mua được giữ bản sao hợp đồng mua bán. Tuy nhiên, họ nói phải nộp hồ sơ thì mới được cấp sổ hồng.

Cho tôi hỏi, thực tế chủ đầu tư đã có được hợp đồng mua bán căn hộ nêu trên chưa? Trong hợp đồng mua bán căn hộ của tôi, rõ ràng hợp đồng được lập thành 6 phần và có giá trị như nhau, người mua có quyền giữ một bản. Theo Bộ luật Dân sự 2015, Luật Nhà ở 2014, Luật Bất động sản 2014 và các văn bản pháp luật liên quan, không có quy định nào yêu cầu người mua căn hộ phải nộp lại hợp đồng mua bán, cho thuê. mua, tựa vào, bám vào. Chính chủ chỉ được bàn giao sổ hồng.

Đồng thời, hợp đồng mua bán căn hộ quy định bên mua được giữ một bản nên việc chủ đầu tư yêu cầu bên mua nộp hợp đồng mua bán theo quy định là trái luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên mua.

Kể cả khi căn hộ đã nhận sổ hồng, người mua phải luôn giữ hợp đồng mua bán căn hộ, vì trên cơ sở này, người mua yêu cầu chủ đầu tư thực hiện cam kết trong hợp đồng như một sự bảo vệ trong trường hợp chủ đầu tư vi phạm hợp đồng ” Bằng chứng của người mua. Hợp đồng (ví dụ: vật liệu bảo hành, thời gian bảo hành …).

Nếu người mua nộp bản chính hợp đồng mua bán căn hộ cho chủ đầu tư thì sau này khi xảy ra tranh chấp, người mua sẽ khó chứng minh được lý do chủ đầu tư vi phạm hợp đồng (do lúc này người mua không giữ lại hợp đồng gốc). Người mua phải bình tĩnh và kiên quyết. Yêu cầu chủ đầu tư phải tôn trọng lời hứa trong hợp đồng mua bán căn hộ, tôi không muốn nhận sổ hồng sớm mà trả lại hợp đồng mua bán căn hộ cho chủ đầu tư.

Pan Fan Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *