Căn nhà này đang thế chấp ngân hàng, có cho thuê được không?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo Điều 317 Bộ luật Dân sự năm 2015, thế chấp là việc một bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình (sau đây gọi là bên nhận thế chấp) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mà không phải chuyển giao tài sản cho bên khác (quyền thế chấp) Mọi người). Tài sản thế chấp do bên thế chấp nắm giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao người nắm giữ bảo lãnh cho bên thứ ba.

Theo quy định về quyền của bên thế chấp tại Điều 321 khoản 6 Bộ luật Dân sự 2015 thì bên thế chấp có thể cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết tài sản thuê, bên cho mượn để thế chấp. Sản phẩm và người thế chấp phải được thông báo.

Do đó, việc bạn sử dụng nhà được thế chấp cho ngân hàng để cho thuê là đúng pháp luật. Tuy nhiên, trước đó bạn phải thông báo cho khách hàng biết tài sản thuê đã được dùng để thế chấp, đồng thời thông báo cho ngân hàng biết bạn đang thuê tài sản đó.

Công ty Luật Fan Guobao, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *