Theo quy định mới, khi nào tôi có thể tạm nộp thuế thu nhập?

Luật sư tư vấn pháp luật

Ngày 02/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 954/2020 / UBTVQH14 về việc điều chỉnh mức giảm trừ hộ vào thuế thu nhập cá nhân như sau:

Tỷ lệ khấu trừ đối với người nộp thuế là 11 triệu đồng Việt Nam Đồng / tháng (cao hơn 2 triệu đồng so với mức cũ) .

– Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 44 triệu đồng / tháng (tối đa 800.000 đồng). – Giải pháp số 954 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, nhưng sẽ áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. Do đó, trong thời gian tiền lương từ tháng 5/2020 đến tháng 6/2020, công ty kế toán có quyền tạm nộp thuế thu nhập của người lao động theo mức phụ cấp gia cảnh mới nêu trên. – Đồng thời, theo Điều 2, khoản 2 của Nghị quyết số 954, trường hợp được bồi thường tạm thời. Khi quyết toán thuế TNCN năm 2020 thì số thuế tính theo tỷ lệ giảm trừ hộ cũ sẽ được xác định lại theo tỷ lệ giảm trừ hộ mới. — Fan Chengqing Law Firm Law Firm Law Firm – Hội Luật gia TP.HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *