Thủ tục cấp giấy đỏ cho đất nước

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 1, Điều 211 quy định về “tài sản chung của cộng đồng” trong Bộ luật dân sự năm 2015: “Tài sản chung của cộng đồng là tài sản của dòng tộc, thôn, buôn, làng, buôn, làng, phum. , Sóc, cộng đồng tôn giáo và các cộng đồng khác, liên quan đến hàng hóa được hình thành theo phong tục, do các thành viên trong cộng đồng cùng cung cấp, tập thể cung cấp hoặc cung cấp từ các nguồn khác theo quy định của pháp luật, “nhằm đáp ứng lợi ích chung hợp pháp của cộng đồng.”

Thành viên gia đình Nguồn của nhà thờ miễn phí. Nhà công vụ từ lâu đã được dùng làm nơi thờ cúng ông bà, tổ tiên, đồng thời các thành viên cùng nhau xây dựng, quản lý và sử dụng nơi thờ tự để thực hiện lợi ích chung của dòng tộc.

2013 Luật Đất đai quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và đất khác làm nhà thờ, Điều 100 và Điều 5 quy định: “Cơ cấu cộng đồng dân cư sử dụng đất như nhà công vụ, chùa chiền… theo quy định tại Điều 131 khoản 3 của Luật này. Miếu, nhà mặt đường, nhà thờ họ, đất nông nghiệp và đất đai. Đất không có tranh chấp thì được ủy ban nhân dân xã cùng chung thửa xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác. Đất đai gắn bó. “.

Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ngôi nhà của chính mình, bạn phải thực hiện các thủ tục cụ thể sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký đất đai chi nhánh khu vực trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân nơi có tài sản gồm: – Đơn đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và đất khác theo quy định tại Mẫu số 04a / ĐK năm 2013 Trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai (nếu có).

Văn bản đoàn tụ gia đình ủy quyền cho các thành viên làm thủ tục tại bưu điện có chữ ký của nhà đất.

Giấy tờ thực hiện nghĩa vụ tài chính như nộp thuế , Giấy tờ nhận quyền sử dụng đất; giấy tờ miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai; bất động sản kèm theo (nếu có). – Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 40 ngày đối với các thành phố trực thuộc trung ương miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn – theo Điều 2 số 40 Quy định, Nghị định số 01/2017 / NĐ-CP .

Luật sư Công ty Luật Nguyễn Thiên Mã, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *