Đất nước sẽ chịu những thiệt hại gì do mưa lũ?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo Điều 1 và Điều 5 Nghị định 02/2017 / NĐ-CP, Nhà nước hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu để khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng Nhiều loại thiên tai (bão, mưa lớn, lũ lụt, lũ quét, lũ ống, …). Mức hỗ trợ như sau:

1. Cây trồng

Trên 70% diện tích lúa thuần bị thiệt hại hỗ trợ 2 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70% hỗ trợ 1 triệu đồng / ha.

– Hơn 70% diện tích lúa thuần bị thiệt hại hỗ trợ 20 triệu đồng / ha, thiệt hại tăng từ 30% đến 70% hỗ trợ 10 triệu đồng / ha.

– Diện tích lúa lai bị thiệt hại 70 % Trên hỗ trợ 3 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70% hỗ trợ 1,5 triệu đồng / ha .—— Trên 70% diện tích lúa lai bị thiệt hại, hỗ trợ 30 triệu đồng / ha; Thiệt hại tăng từ 30% lên 70%, ước tính 15 triệu đồng / ha .—— Hơn 70% diện tích ngô và rau màu bị thiệt hại 2 triệu đồng / ha; thiệt hại tăng từ 30% lên 70 %, hỗ trợ 1 triệu đồng / ha .—— Cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 4 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70% hỗ trợ 2 triệu đồng / ha .

2. Sản xuất rừng

– diện tích rừng, lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp bị thiệt hại trên 70% vườn giống và rừng giống, hỗ trợ 4 triệu đồng / ha; thiệt hại tăng từ 30% đến 70%, hỗ trợ 2 triệu đồng / ha .—— Diện tích cây trồng trong vườn ươm bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 40 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ 20 triệu đồng / ha cái khiên. – Nuôi trồng thủy, hải sản

– Diện tích nuôi tôm quảng canh (tôm lúa, tôm sinh thái, tôm rừng, tôm tổng đàn) thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ giá tăng từ 4,1 triệu đồng / ha lên 6 triệu đồng. Đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng / ha .—— Diện tích nuôi cá truyền thống thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 7 triệu đồng. Đến 10 triệu đồng / ha; thiệt hại tăng từ 30% lên 70%, từ 3 triệu đồng lên 7 triệu đồng / ha .—— Diện tích nuôi tôm sú bán thâm canh và thâm canh bị thiệt hại Trên 70%, tăng từ 6,1 triệu đồng lên 8 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng / ha.

– Một nửa tôm thẻ chân trắng Diện tích nuôi thâm canh, thâm canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 20,5 triệu đồng lên 30 triệu đồng / ha, thiệt hại tăng từ 30% lên 70%, từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng / ha.

– Diện tích trồng nhuyễn thể đã vượt 70%, từ 40,5 triệu đồng đến 60 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng / ha .– — Diện tích trồng mắc ca Nam Mỹ thâm canh, thâm canh thiệt hại trên 70% từ 20,5 triệu đồng đến 30 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng / Hecta.

– Các lồng, bè thiệt hại trên 70%, từ 7,1 triệu đồng lên 10 triệu đồng / 100 mét khối; thiệt hại tăng từ 30% lên 70%, từ 3 triệu đồng lên 7 triệu đồng / Trên 100 mét khối lồng .—— Diện tích nuôi cá rô phi thâm canh thiệt hại trên 70%, từ 20 triệu đến 30 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, từ 1.000 con 10 nghìn đồng tăng lên 20 triệu đồng / ha .—— Nuôi cá nước lạnh (tầm bóp, thì là) thâm canh lỗ hơn 70%, từ 35,5 triệu đồng lên 50 triệu đồng / ha Thiệt hại từ 30% đến 70%, từ 15 triệu đồng đến 35 triệu đồng / ha.

– Lồng bè trên biển (xa bờ, gần đảo), bè thiệt hại trên 70% từ 1550 đồng đến 20 triệu đồng / 100 mét khối lồng; thiệt hại từ 30% đến 70%, thiệt hại từ 10 triệu đồng Diện tích nuôi trồng thủy sản khác và các loại thủy sản thiệt hại hơn 70%, từ 4,1 triệu đến 6 triệu đồng / ha, thiệt hại từ 30 con % Đến 70%, hỗ trợ từ 2 triệu đồng / ha đến 4 triệu đồng / ha.

4. Chăn nuôi gia súc, gia cầm

– gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) đến 28 ngày, mỗi con hỗ trợ từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng, trên 28 ngày dao động từ 21.000 đồng đến 35.000 đồng Đồng / con .—— Lợn đến 28 ngày từ 300.000 đến 400.000 đồng / con; trên 28 ngày hỗ trợ từ 450.000 đồng đến 1 triệu đồng / con; lợn nái, lợn rừng khai thác Hỗ trợ 2 triệu đồng / con .—— Thời gian bú sữa mẹ đến 6 tháng hỗ trợ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng / con; đối với bò sữa trên 6 tháng từ 3,1 triệu đồng đến 10 triệu đồng Khiên / đầu bò. – Trâu, bò thịt, ngựa 6 tháng tuổi từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng / con; 6 tháng từ 2,1 triệu đồng đến 6 triệu đồng / con.

– Hươu, nai, cừu, dê: từ 1 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng / con.

5. Thực vật, vật nuôi và thủy sản khác

thực vật, vật nuôi, sảTrường hợp thiệt hại không quy định trên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xác định mức hỗ trợ cụ thể cho phù hợp trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách, đặc điểm sản xuất và nhu cầu thực tế của địa phương .—— 6. Sản lượng muối ăn – trên 70% sản lượng muối ăn bị thiệt hại hỗ trợ 1,5 triệu đồng / ha, thiệt hại từ 30% đến 70% hỗ trợ 1 triệu đồng / ha.

Lưu ý: Đối với trường hợp ủng hộ vật chất, việc phân phối tương đương với hỗ trợ bằng tiền theo giá tại thời điểm hỗ trợ. – -Lawyer, Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *