Bạn muốn thay đổi đèn trên xe đạp để tăng độ sáng do thị lực kém

Có phải là bất hợp pháp để thay thế đèn như vậy?

Đồng Xuân Khoa

Luật sư trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *