Các quy định về tiền lương theo luật mới

Thứ nhất, người sử dụng lao động trả lương cho người lao động dựa trên mức lương, năng suất và chất lượng công việc đã thỏa thuận. Vì vậy, khi người lao động đặt ra mục tiêu mang lại giá trị cao cho người sử dụng lao động thì họ nên nhận được mức lương tương xứng với mức lương họ mang lại. Mặt khác, hiệu quả làm việc của người lao động không cao, lương sẽ rất thấp.

Thứ hai, tiền lương quy định trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động là đồng Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thể bằng ngoại tệ. , Lương làm thêm giờ, lương ca đêm, nội dung và số tiền được trừ (nếu có). Tại ngân hàng, người sử dụng lao động phải trả các chi phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

So với Luật Lao động 2012, đây là 4 quy định mới của Luật Lao động 2019. Luật mới yêu cầu người sử dụng lao động phải trả các chi phí liên quan đến việc mở tài khoản và thù lao (có lợi cho người lao động). Luật Lao động 2012 chỉ quy định khi trả lương qua tài khoản ngân hàng, người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về chi phí mở và duy trì tài khoản.

Luật sư Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Văn Trừng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *