Anh ấy bao nhiêu tuổi mà không đi nghĩa vụ quân sự?

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 thì công dân đủ 18 tuổi phải nhập ngũ, độ tuổi tuyển chọn là 18-25. Người đã qua đào tạo trình độ cao đẳng, đại học được tạm hoãn đăng ký nhập ngũ, tuổi gọi nhập ngũ đến 27.

Vì vậy, nếu năm nay bạn 26 tuổi, nếu bạn đã học đại học hoặc trước khi nhập học đại học và việc nhập học của bạn bị hoãn lại, thì bạn vẫn đủ tuổi nhập ngũ cho đến 27.

Tuy nhiên, nếu không thực hiện thì sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ vì lý do đang học cao đẳng, đại học, không còn tuổi có thể đăng ký nhập ngũ. Bạn sẽ không phải nhập ngũ khi bạn chuẩn bị nhập ngũ. Trường hợp thực hiện lệnh tổng động viên, động viên cục bộ thì điều kiện nhập ngũ không còn áp dụng theo quy định trên mà phải thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Điều 46.

Luật sư Fan Đoàn Luật sư TP.HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *