Bạn cần đóng bao nhiêu để làm sổ đỏ này?

Theo quy định tại Điều 98 Khoản 3 Luật Đất đai năm 2013: “Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và bất động sản khác có quyền được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bất động sản khác sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật .. Đất đai Tiền thuê nhà, thuế tài sản, lệ phí trước bạ; nghĩa vụ tài chính do cơ quan thuế xác định và đo lường chi phí.

1: Đăng ký chi phí

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 150/2016, Điều 7 / Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( Lệ phí trước bạ NĐ-CP khi trao sổ đỏ) được tính như sau: lệ phí trước bạ = (giá đất trong bảng giá đất x diện tích) x 0,5%.

trong đó: giá tính lệ phí trước bạ đất đai của UBND tỉnh Giá đất trong bảng giá đất công bố. – – Tiền diện tích đất phải đăng ký là tổng diện tích đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình, cá nhân do cơ quan đăng ký đất đai quy định và gửi cơ quan thuế.

L 0,5% đối với nhà, đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian được tính theo công thức sau: giá đất thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ = giá đất trong bảng giá đất chia cho 70 năm x thời hạn thuê.

Áp dụng đối với trường hợp thuê đất cho cả nước theo hình thức thuê một lần, thời gian thuê đất nhỏ hơn so với bảng giá thuê đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố đối với loại đất cho thuê do tỉnh quyết định nên mức giá có thể thay đổi Chi phí cấp sổ đỏ dao động từ 80.000 – 1.200.000 đồng

3: Tiền sử dụng đất

Theo quy định về sử dụng đất tại Điều 3 Điều 21 Luật Đất đai 2013 Tiền sử dụng đất: “Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải nộp cho nhà nước khi được nhà nước thu hồi quyền sử dụng đất, được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng, công nhận quyền sử dụng đất. Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014 / NĐ-CP và Nghị định 45/2014 / NĐ-CP, mọi gia đình, cá nhân không phải nộp tiền sử dụng đất, chỉ cần nộp trong một số trường hợp nhất định. Khi làm sổ đỏ phải nộp các khoản phí sau:

Tình huống 1: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất: Trường hợp này thực hiện theo quy định chi tiết (quy định chi tiết tại Điều 2 Nghị định số 43/2014 / Nếu có đủ 2 điều kiện sau thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo NĐ-CP và phải nộp tiền sử dụng đất:

+ Đất đã và đang sử dụng ổn định, xác định trước ngày 01/7/2004, tuyệt đối không Vi phạm quy định của “Luật Đất đai”.

+ Theo quy hoạch sử dụng đất tổng thể được ủy ban nhân dân thành phố xác nhận là đất không có tranh chấp. —— Tình huống 2: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến năm 2014 Đất được nhà nước giao, cho thuê thời điểm ngày 01/7 hàng năm là ngày cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất, nói chính xác hơn:

– Nếu chưa cấp Giấy chứng nhận là đất từ ​​năm 1993 Từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 01 tháng 7 năm 2004, giao đất ở cho gia đình, cá nhân (giao đất mới), nộp tiền sử dụng đất theo mức sau:

Đất theo giá đất Giá đất thổ cư tại thời điểm nộp hồ sơ cấp sổ đỏ cộng với bảng giá 50% tiền sử dụng đất – + Khi nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ theo giá đất thì nộp 100% giá đất .—— Từ tháng 7 Gia đình, cá nhân (giao đất mới) được cơ quan nhà nước giao đất ở từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 đến ngày 01 tháng 7 năm 2014. Trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất thì nộp theo mức sau: – — + Nếu tiền sử dụng đất phải nộp đã được cơ quan có thẩm quyền trong nước xác định rõ và thông báo theo quy định của pháp luật thì được tiếp tục nộp với lãi suất xác định và phải nộp tiền chậm nộp .—— + Nếu phải nộp tiền sử dụng đất Do cơ quan có thẩm quyền quốc gia xác định và thông báo, nhưng không tuân thủ pháp luật, việc nộp thuế do cơ quan thuế xác định … đầy đủ và chính xác. Quý khách có thể chọn đơn vị đo thực hiện, chi phí do các bên tự thỏa thuận .

Địa chỉ nộp hồ sơ nêu trên đặt tại cửa khẩu hoặc tại Phòng Đăng ký đất đai của Chi cục nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân cấp dưới. (Đối với gia đình, cá nhân) tại Chi cục Đăng ký đất đai cấp tỉnh (đối với cơ quan, tổ chức).-Nguyễn Nguyên Xiong, Công ty Luật Tianma

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *