Số tiền phải nộp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Luật sư tư vấn pháp luật

1: Lệ phí trước bạ (do bên mua nộp):

Theo quy định tại Điều 7 Điều 5 Nghị định số 150/2016 / NĐ-CP thì tính lệ phí trước bạ đối với quyền sử dụng đất Cách tính như sau:

lệ phí trước bạ = (giá đất trong bảng giá đất x diện tích) x 0,5%

trong đó:

giá tính lệ phí trước bạ là giá đất trong bảng giá đất của UBND tỉnh. Danh sách các bản phát hành.

2: Thuế thu nhập cá nhân (Bên bán nộp):

Theo Điều 17 Thông tư 92/2015 / TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân: Thuế suất đối với giá chuyển nhượng bất động sản là giá bán hoặc giá cho thuê lại 2 %.

Các loại phí khác liên quan đến thuế tài sản trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng:

3. Phí công chứng

phụ thuộc vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và diện tích đất x mức giá quy định của quốc gia đối với từng loại đất . Định mức giá đất do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành hàng năm.

4. Phí đo đạc đất đai (phí đo đạc địa chính) cấp Sổ đỏ

từ khoảng một triệu đến hai triệu tệ / hồ sơ. Xin lưu ý rằng đơn vị đo đạc địa chính có thể là đơn vị tư nhân, không nhất thiết phải là chuyên gia hành chính công.

5. Lệ ​​phí trước bạ biến động đất đai

Theo quy định của UBND tỉnh / thành phố thường là 1 triệu đồng.

6. Phí gia hạn sổ mới

Theo quy định của ủy ban nhân dân tỉnh / thành phố thường từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng.

Công ty Luật Nguyễn Hồng Tianma, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *