Căn nhà này đang thế chấp ngân hàng, có cho thuê được không?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 317 Bộ luật Dân sự năm 2015, thế chấp là việc một bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình (sau đây gọi là bên nhận thế chấp) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ chứ không phải giao cho bên khác ( Bên thế chấp). Tài sản thế chấp do bên thế chấp nắm giữ. Các bên có thể đồng ý trao bảo lãnh cho bên thứ ba.

Theo quy định tại Điều 6 Điều 321 Bộ luật Dân sự năm 2015 về quyền của bên thế chấp thì bên thế chấp có thể cho thuê, cho mượn tài sản để thế chấp, nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết tài sản thuê, bên cho thuê đã sử dụng tài sản thuê hoặc bên cho vay để thế chấp. , Và phải thông báo cho bên nhận thế chấp.

Do đó, việc sử dụng nhà của bạn đã được thế chấp cho ngân hàng để cho thuê trái pháp luật. Tuy nhiên, trước đó, bạn phải thông báo cho khách hàng biết tài sản thuê đã được dùng để thế chấp, đồng thời thông báo cho ngân hàng biết bạn đang thuê tài sản đó.

Công ty Luật Fan Guobao, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *