Thủ tục đình công hợp pháp theo luật lao động mới

Tổ chức đại diện người lao động thuộc xung đột lợi ích tập thể lao động có quyền thực hiện thủ tục quy định tại các Điều 200, 201 và 202 của Luật Lao động năm 2019 để đình công trong các trường hợp sau đây: – Hòa giải không thành hoặc hòa giải viên lao động 05 lần. Hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải trong thời hạn vài ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên yêu cầu hoặc cơ quan chuyên môn về lao động của Ủy ban nhân dân.

– Không thành lập ủy ban trọng tài lao động hoặc có thành lập nhưng không tiến hành phân xử. Quyết định giải quyết tranh chấp hoặc người sử dụng lao động là bên tranh chấp và hiện không phải là quyết định giải quyết tranh chấp của Ủy ban Trọng tài Lao động. Ra quyết định đình công và thông báo đình công; đình công. Nói chính xác hơn:

Nhận xét về cuộc đình công

Trước khi đình công, tổ chức đại diện người lao động có quyền tổ chức cuộc đình công và người chủ trì cuộc đình công có trách nhiệm lấy ý kiến ​​của tất cả người lao động hoặc người lao động. Ủy ban quản lý của một tổ chức đại diện cho nhân viên trong các cuộc đàm phán. Nội dung tham vấn bao gồm: đồng ý hay không đình công; tổ chức đại diện người lao động về thời gian bắt đầu đình công, địa điểm đình công, phạm vi cuộc đình công và phương án người lao động yêu cầu.

Hình thức lấy ý kiến ​​trực tiếp bằng biểu quyết hoặc ký tên hoặc các hình thức khác .—— Vì vậy, ngoài phiếu thăm dò dư luận hoặc hình thức chữ ký, Luật Lao động năm 2019 còn bổ sung thêm một điều khoản mới, “ Cho phép Một hình thức bình luận ”. Với quy định này, việc tham vấn sẽ diễn ra suôn sẻ, và một hình thức tham vấn thích hợp sẽ được lựa chọn theo tình hình và hoàn cảnh thực tế. – Thời gian, địa điểm và hành vi đình công do đại diện tổ chức lao động thương lượng và người sử dụng lao động phải báo trước ít nhất một ngày. Việc lấy ý kiến ​​không được ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động không được gây khó khăn, cản trở, cản trở quá trình tổ chức, đại diện người lao động tiến hành thương lượng đình công.

Quyết định đình công

Khi có trên 50% số người chấp sự đồng ý, theo nội dung thương lượng, tổ chức đại diện cho người lao động sẽ ra quyết định bằng văn bản. Quyết định đình công phải có các nội dung sau đây: kết quả thương lượng đình công; thời điểm đình công, địa điểm đình công; phạm vi cuộc đình công; yêu cầu của người lao động; họ, tên, địa chỉ liên lạc của người đại diện cho tổ chức người lao động và người chủ trì cuộc đình công. – Tổ chức đại diện người lao động tổ chức và chỉ đạo đình công ít nhất 5 ngày làm việc trước khi bắt đầu đình công phải gửi văn bản quyết định đình công cho người sử dụng lao động, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và cơ quan. Khi bắt đầu đình công, nếu người sử dụng lao động không chấp nhận yêu cầu của người lao động thì đại diện người lao động tổ chức công đoàn tổ chức và lãnh đạo cuộc đình công.

Chú ý, theo Điều 209 Luật Lao động năm 2019, không được phép đình công tại nơi làm việc, nhưng đình công có thể đe dọa đến quốc phòng và an toàn của quốc gia. An toàn, trật tự công cộng, sức khỏe con người. Chính phủ đã thiết lập danh sách cấm người sử dụng lao động đình công và không được đình công để giải quyết tranh chấp lao động. – Luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *