Anh ấy bao nhiêu tuổi mà không đi nghĩa vụ quân sự?

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 thì công dân đủ 18 tuổi phải nhập ngũ, độ tuổi tuyển quân từ 18-25 tuổi. Những người đã qua đào tạo trình độ cao đẳng, đại học chậm nộp hồ sơ nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ là 27.

Vì vậy, nếu năm nay bạn 26 tuổi, nếu bạn đang học đại học hoặc một trường đại học trước đó và việc nhập học của bạn bị hoãn lại thì bạn vẫn đủ tuổi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Tuy nhiên, nếu bạn chưa thực hiện thì bạn sẽ được hoãn gọi nhập ngũ vì bạn đang học đại học và chưa đến tuổi làm thủ tục nhập ngũ. Bạn sẽ không phải nhập ngũ khi bạn chuẩn bị nhập ngũ. Trường hợp thực hiện lệnh tổng động viên, động viên cục bộ thì điều kiện nhập ngũ không còn áp dụng theo quy định trên mà phải thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Điều 46.

Luật sư Fancheng Đoàn Luật sư TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *