Theo quy định mới, có 5 hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến thất nghiệp

1. Nhân viên quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Đây là quy định mới đầu tiên được áp dụng so với quy định hiện hành.

2. Tích lũy 5 ngày trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhân viên tự nguyện xin thôi việc (theo quy định hiện hành, trong vòng một tháng) hoặc 20 ngày cộng dồn trong vòng 365 ngày kể từ ngày đầu tiên tự nguyện từ bỏ mà không có lý do chính đáng (một năm theo quy định hiện hành).

Trường hợp xét thấy hợp lý, nhất là: thiên tai, hỏa hoạn, đủ điều kiện khám, chữa bệnh của người hoặc người thân được cơ quan xác nhận và các tình huống khác được quy định trong nội quy lao động.

3. Nhân viên có hành vi trộm cắp, chiếm đoạt, cờ bạc, cố ý gây thương tích hoặc sử dụng ma tuý tại nơi làm việc. Người lao động đã tiết lộ bí mật kinh doanh và bí mật kỹ thuật, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. 5. Xử phạt do tăng lương hoặc kéo dài thời gian sa thải, nhưng tái diễn nhiều lần trong thời hạn sẽ không bị hủy bỏ. Các hình thức kỷ luật chưa được hủy bỏ như sau:

– Khiển trách sau 3 tháng, bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 6 tháng hoặc cách chức trong thời hạn 12 năm sau 3 năm kể từ ngày xử lý . Nếu không chấp hành kỷ luật lao động thì sẽ tự động xóa kỷ luật lao động.

Người lao động bị xử phạt về việc kéo dài thời hạn nâng lương sau khi được chấp thuận. Sau một nửa thời gian cho phép, nếu việc bồi thường có tiến triển, người sử dụng lao động có thể xem xét giảm thời gian

— Luật sư thuộc Hội Luật gia TP.HCM, TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *