Sử dụng thẻ tín dụng với lãi suất 0%

BIDV là ngân hàng cho vay thẻ tín dụng lãi suất thấp trên thị trường với lãi suất 15% / năm. Lãi từ phí thẻ tín dụng được BIDV tính theo loại giao dịch. Đối với giao dịch ứng tiền mặt, lãi suất được tính kể từ ngày khách hàng thực hiện giao dịch cho đến khi thanh toán đủ tổng số tiền của giao dịch.

Đối với việc mua bán hàng hóa. Tiền lãi được ước tính hàng ngày dựa trên số tiền giao dịch và thời gian khách hàng thực hiện giao dịch. Nếu khách hàng thanh toán đủ giá trị giao dịch trong thời hạn thanh toán được ghi rõ trong thông báo trên bảng sao kê, tài khoản thẻ sẽ được miễn lãi và bằng lãi suất 0%. — Sử dụng thẻ tín dụng BIDV, khách hàng có thể mua hàng hóa, dịch vụ không lãi suất lên đến 45 ngày. Số ngày miễn lãi thực tế phụ thuộc vào thời gian khách hàng thực hiện giao dịch. Giao dịch càng xa ngày báo cáo thì số ngày miễn lãi càng nhiều. Trong lần sao kê tiếp theo, khách hàng sẽ được hưởng lợi từ 45 ngày miễn lãi. Không phải ứng trước tiền mặt và thanh toán toàn bộ tổng số tiền giao dịch mua hàng trong thời hạn thanh toán do ngân hàng quy định.

(Nguồn: BIDV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *