Thêm 3 quyền mới cho nhân viên

1. Không bị cưỡng bức lao động và quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

2. Nếu có mối đe dọa rõ ràng đối với tính mạng hoặc sức khỏe của công việc, vui lòng từ chối làm việc.

3 Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Các quy định mới này được thiết kế để bảo vệ danh tiếng, nhân phẩm, sức khỏe và tính mạng của nhân viên ở mức độ cao nhất và bảo vệ họ khỏi các mối nguy hiểm công cộng. Công việc do người sử dụng lao động hoặc người khác gây ra.

Theo các quy định và pháp luật hiện hành, “Luật Lao động năm 2019” bảo lưu các quyền sau đây của người lao động:

4. Làm việc; tự do lựa chọn công việc, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ chuyên môn; không bị phân biệt đối xử .

5. Theo thỏa thuận với người sử dụng lao động, được trả lương theo trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; được bảo vệ việc làm và làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh; nghỉ hàng năm có lương, nghỉ phép năm có lương và các quyền lợi tập thể.

6. Thành lập theo quy định của pháp luật, tham gia vào các tổ chức đại diện cho người lao động, tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức khác và tiến hành kinh doanh giữa các tổ chức đó; yêu cầu và tham gia đối thoại, thực thi quy chế dân chủ, thương lượng tập thể với người sử dụng lao động và chấp nhận tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ họ Quyền và các quyền hợp pháp và hợp pháp; tham gia quản lý theo quy định của người sử dụng lao động.

7. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

8. Đình công.

Xin lưu ý rằng các quyền nêu trên của người lao động chỉ là định kiến, do đó, quan hệ lao động của các bên thể hiện quyền này trong quan hệ nghề nghiệp của họ. Có quyền độc lập với người lao động (người lao động được tự quyết định), ví dụ, từ chối làm việc nếu họ đe dọa rõ ràng đến tính mạng, sức khỏe và tự do của họ Lựa chọn công việc … nhưng có những quyền tập thể và người lao động không thể thực hiện quyền riêng lẻ của mình, chẳng hạn như quyền đình công (đình công chỉ được thực hiện theo thủ tục quy định của Luật Lao động 2019 khi đa số người lao động đồng ý và tiến hành đình công theo đúng trình tự ). — Luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Tp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *