Nhà bị bão tốc mái, nhà nước hỗ trợ gì?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo Điều 15 Nghị định 136/2013 / NĐ-CP, trong trường hợp xảy ra thiên tai (bão, lũ lụt …), Bang New York có chính sách hỗ trợ nhà ở và bảo trì nhà ở, như sau: –

Nên xem xét các gia đình nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn không có nhà ở do thiên tai mà nhà bị sập, đổ, trôi hoàn toàn. Kinh phí xây nhà không quá 20 triệu đồng / hộ.

– Do rủi ro như sạt lở đất, lũ lụt,… các gia đình phải di dời khẩn cấp nhà ở theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Mỗi hộ được hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng, đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ nghèo có nhà ở bị hư hỏng nặng được tính kinh phí bảo trì hộ thì tối đa không quá 15 triệu đồng / hệ số gia đình. thảm họa thiên nhiên. Việc hỗ trợ nhà ở phải được gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Nghị định 136/2013 / NĐ-CP cũng quy định mức hỗ trợ đối với các trường hợp khác như: – Hỗ trợ 15 kg giạ / người / tháng đối với các hộ đói trong và sau thiên tai Đối với hội viên, thời gian điều dưỡng mỗi đợt điều dưỡng không quá 3 tháng.

– Người bị thiệt hại nặng trong hoặc ngoài nơi cư trú được xét hỗ trợ 2,7 triệu đồng .—— Gia đình người mất, mất tích do thiên tai được coi là đã lo mai táng phí 5,4 triệu đồng. học phí. Việc mất nguồn tài chính, tư liệu sản xuất chính do thiên tai được cho là sẽ giúp tạo cơ hội việc làm, phát triển sản xuất theo quy định.

Luật sư Ocat Phạm Thành Hữu Đoàn, TP.HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *