Làm thế nào để truy tố người gây ra tai nạn?

Trả lời: Theo luật, để xem xét trách nhiệm của người gây ra tai nạn, gia đình nạn nhân phải dựa trên đánh giá về thương tích. Sau đó, nạn nhân có thể khiếu nại với cơ quan điều tra để yêu cầu khởi tố hình sự, hoặc yêu cầu người gây ra tai nạn bồi thường thiệt hại theo thủ tục tố tụng dân sự. Chi phí hợp lý, chẳng hạn như: chi phí khám và điều trị y tế, chi phí y tế, bồi thường thiệt hại tâm lý, mất lương khi điều trị tại bệnh viện …

Nói chung về quy trình phẫu thuật, nếu tai nạn tác giả được coi là cấu thành tội phạm, cơ quan điều tra sẽ nộp Chuyển sang Ban kiểm soát để hành động. Tòa án sẽ bồi thường cho người gây ra thương tích nội bộ dựa trên mức độ lỗi và thiệt hại do người đó gây ra và theo đuổi trách nhiệm hình sự của họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *