Số tiền phải nộp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Luật sư tư vấn pháp luật

1: Lệ phí trước bạ (do bên mua nộp):

Theo quy định tại Điều 7 Điều 5 Nghị định số 150/2016 / NĐ-CP thì tính lệ phí trước bạ đối với quyền sử dụng đất Cách thực hiện như sau:

lệ phí trước bạ = (giá đất trong bảng giá đất x diện tích) x 0,5%

trong đó:

giá tính lệ phí trước bạ là giá đất trong bảng giá đất. Do ủy ban ban hành.

2: Thuế thu nhập cá nhân (do bên bán nộp):

Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 92/2015 / TT-BTC hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân: thuế suất đối với giá chuyển nhượng bất động sản là giá bán hoặc giá cho thuê lại 2 %.

Các khoản phí khác liên quan đến thuế tài sản trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng:

3. Phí công chứng

tùy thuộc vào diện tích quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận tài sản đất x nước được quy định cho từng loại đất Phạm vi giá. Định mức giá đất do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành hàng năm.

4. Phí đo đạc đất đai (phí đo đạc địa chính) cấp Sổ đỏ

từ khoảng một triệu đến hai triệu tệ / hồ sơ. Xin lưu ý rằng đơn vị đo đạc địa chính có thể là đơn vị tư nhân, không nhất thiết phải là chuyên gia hành chính công.

5. Lệ ​​phí trước bạ biến động đất đai

Theo quy định của UBND tỉnh / thành phố thường là 1 triệu đồng.

6. Phí gia hạn sổ mới

Theo quy định của UBND tỉnh / thành phố thường khoảng 800.000đ đến 1,2 triệu đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *