Hay sếp giải thích lý do sa thải?

Công ty làm như vậy có vi phạm pháp luật không? Tôi phải làm gì trong tình huống này?

Luật sư tư vấn pháp luật

Điều 126 Luật lao động 2012 quy định người lao động bị sa thải trong các trường hợp sau:

1. Người lao động trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý Thương tích, lạm dụng ma túy tại nơi làm việc, tiết lộ bí mật thương mại và kỹ thuật, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo thông tin được biết của người sử dụng lao động, đã có hành vi định kiến ​​nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tài sản và lợi ích của người sử dụng lao động.

2. Nhân viên có thể tái phạm miễn là kéo dài thời hạn nâng lương, miễn là đã đến kỳ tăng lương. Người lao động chưa bị hủy bỏ kỷ luật hoặc cách chức, xử phạt nhưng tái phạm mà người lao động tái phạm, hành vi vi phạm pháp luật đã bị xử lý kỷ luật nhưng chưa bị xử lý theo quy định tại Điều 127 của Bộ luật này.

3 Nhân viên tự ý nghỉ việc 5 ngày trong tháng hoặc cộng dồn 20 ngày trong năm mà không có lý do chính đáng. Hỏa hoạn, hỏa hoạn, ốm đau, cá nhân hoặc thành viên gia đình và các điều kiện khác được quy định trong nội quy lao động có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền.

Chỉ khi những vi phạm đó được quy định trong nội quy lao động đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền thì người sử dụng lao động mới có quyền quản lý Các thiết chế công về kỷ luật lao động. Đặc biệt, việc xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải phải được quy định trong luật lao động và phải tuân theo Điều 126 Luật Lao động.

Nếu bạn không thuộc các trường hợp trên, việc sa thải là trái quy định. Bạn có thể khiếu nại xử lý kỷ luật lao động theo quy định tại Điều 33 Nghị định 05/2015 / NĐ-CP.

Nói chính xác hơn: Nếu bị xử phạt bằng hình thức cách chức không đúng, người đó sẽ bị xử phạt. Người sử dụng lao động, cơ quan có thẩm quyền của quốc gia có thể yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

Nếu chủ lao động sa thải, nhân viên bị sa thải có quyền kiện bất hợp pháp lên tòa án quận của chủ lao động. Làm việc trước khi yêu cầu tòa án giải quyết. Tuy nhiên, hòa giải không yêu cầu sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Người nộp đơn, bạn phải nộp nó cho tòa án. Bản án về vật phẩm, tài liệu chứng minh quan hệ lao động – quản lý; tài liệu, chứng từ chứng minh việc tranh tụng giữa các bên như:

– yêu cầu sa thải trái pháp luật;

– hợp đồng lao động;

– Xử lý kỷ luật;

– Biên bản họp kỷ luật cách chức;

– Giấy chứng minh nhân dân (CMND, thẻ căn cước,…)

Khi người khởi kiện nộp đơn tiếp tục vụ việc và các tài liệu kèm theo và Bằng chứng, nếu hợp lệ thì tòa án thụ lý giải quyết, ngoài việc khởi kiện bạn cũng có thể trình báo người sử dụng lao động với cơ quan có thẩm quyền. Luật xác định quyền báo cáo là quyền của nhân viên để phát hiện ra các hoạt động bất hợp pháp.

Phạm Thanh Bình Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *