Cách gọi sổ đỏ, sổ hồng

Do đó, sự khác biệt sau đây chỉ là tương đối.

Cụ thể hơn, sổ hồng là tên viết tắt của “giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở” ở khu vực thành thị (khu vực thành thị). (Tại các thị trấn và tiểu bang)), được quy định trong Nghị định số 60-CP của Chính phủ ngày 5 tháng 7 năm 1994 về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất đô thị. Sổ hồng cho thấy tất cả các thông tin về quyền sử dụng đất (số lô, số bản đồ, diện tích, loại đất, thời gian sử dụng …) cũng như quyền sở hữu của ngôi nhà (diện tích xây dựng, số tầng, cấu trúc của ngôi nhà) nhà ở, công cộng và Khu vực sử dụng riêng …). Cuốn sách này có màu hồng nhạt và được xuất bản bởi PPC. Sau đó, để tăng tốc độ xuất bản sách hồng, luật pháp đã ủy quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho ủy ban nhân dân huyện và thành phố phân phát sách hồng cho chủ sở hữu trong khu vực quản lý của họ. Chữ viết tắt của “Giấy chứng nhận sử dụng đất” do các khu vực phi đô thị (khu vực nông thôn) cấp được quy định bởi Nghị định số 64-CP của Chính phủ và Thông tư số 9 ngày 27 tháng 9 năm 1993. 346/1998. / Tổng cục Quản lý đất đai TT-TCĐC ngày 16/3/1998. Các loại đất được cấp trong Sách đỏ rất đa dạng, bao gồm: đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, công nghiệp muối và khu dân cư nông thôn. Cuốn sách này có màu đỏ sẫm và được xuất bản bởi ủy ban nhân dân của các vùng, thành phố hoặc thị trấn tỉnh.

Ngoài ra, hầu hết các sổ đỏ được phân phát cho các gia đình (vì nó thường liên quan đến nông lâm nghiệp của đất đai, vì vậy khi chuyển nhượng hoặc thực hiện các giao dịch dân sự thường liên quan đến quyền sử dụng đất, phải có tất cả những người trên 18 tuổi Chữ ký của thành viên và tên của anh ấy sẽ xuất hiện trong sổ đăng ký hộ khẩu. Gia đình này. Đồng thời, đối với sổ hồng, tại thời điểm chuyển nhượng hoặc đàm phán, chỉ cần có chữ ký của người được chỉ định trên giấy chứng nhận .

Là một loại chứng chỉ, chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2009 / ND-CP vào ngày 19 tháng 10 năm 2009 và vào ngày 21 tháng 10 năm 2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành số 17/2009 / TT- Thông tư BTNMT, bao gồm việc cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các giấy chứng nhận đất khác. — Theo hai tài liệu này, giấy chứng nhận được cấp bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường và được áp dụng cho tất cả các loại đất, nhà ở và liên quan đến đất đai. Giấy chứng nhận là bốn trang, mỗi trang 190 mm x 265 mm, có hoa văn trống bằng đồng sen. Tài liệu được in với thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và đất. Nếu được cấp, không có đất Giấy chứng nhận đất đối với tài sản gắn liền hoặc tài sản gắn liền với đất, nhưng người nộp đơn không cần chứng minh quyền sở hữu tài sản, vui lòng viết “Bằng chứng về quyền chưa được lấy.” Thuộc tính “được sử dụng cho các vật phẩm không có thuộc tính hoặc không được khuyến nghị sử dụng.

Mặc dù mới Giấy chứng nhận mẫu đơn, nhưng trên thực tế mọi người đã quen sử dụng tên của “sổ hồng”, “sổ đỏ”. Ở dạng chứng chỉ mới, mọi người luôn gọi chứng chỉ mới này là “sổ đỏ” và “sổ hồng”. Do đó, tên của Sách đỏ (gần đây là sổ hồng) không còn ý nghĩa như khi nó được sử dụng.

Về việc quản lý sau khi chuyển nhượng giấy chứng nhận, các quy định pháp lý như sau:

Theo Nghị định số 88/2009 / ND-CP và Nghị định số 17/2009 / TT-BTNMT nêu trên quy định rằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các giấy chứng nhận quyền sở hữu khác gắn liền với đất của toàn bộ dự án vẫn được chủ đầu tư giữ lại. Tuy nhiên, chủ đầu tư bán căn hộ. Sau khi giao cho người mua, chủ đầu tư phải hoàn tất quy trình đăng ký thay đổi. Do đó, người mua sẽ có được bằng chứng về quyền sở hữu đất và căn hộ. Đối với quyền sử dụng đất đã được đăng ký trên giấy chứng nhận xuất xứ của nhà đầu tư, nó sẽ được ghi là Nhà đất đã được chuyển đổi thành “Hình thức chung”. Khi chủ đầu tư chuyển quyền sở hữu căn hộ cho người mua, trên giấy chứng nhận nhà đầu tư, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác liên quan đến đất ban đầu của chủ đầu tư chứng minh quyền sở hữu căn hộ Không được bán … “.

Nếu gia đình hoặc cá nhân đã xây dựng” căn hộ nhỏ “, gia đình hoặc cá nhân chỉ có thể bán hoặc cho thuê căn hộ. Căn hộ có giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ. Nếu người mua căn hộ nhỏ yêu cầu, thì Anh ta sẽ có được giấy chứng nhận quyền sở hữu từ cơ quan có thẩm quyền. Khi bán một căn hộ, gia đình và cá nhân phải tuân theo thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người muaSử dụng đất thông thường .

Nội các Văn phòng Luật sư Dongda Hà Nội Văn phòng Luật sư Xu Tianrong 41

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *