Theo mẫu hợp đồng lao động của luật mới, từ ngày 1/1/2021

Đối với công việc tạm thời dưới 3 tháng, hai bên có thể ký hợp đồng lao động miệng.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (tức là ngày Luật Lao động 2019 có hiệu lực, thay thế Luật Lao động 2012 Kể từ ngày có hiệu lực) của hợp đồng lao động theo hình thức.

Trước hết, việc cung cấp hợp đồng chữ ký điện tử dưới dạng thông tin đã được bổ sung. Theo Luật Giao dịch điện tử, dữ liệu có giá trị như một hợp đồng lao động bằng văn bản. Quy định mới trên nhằm tạo thuận lợi cho việc ký kết hợp đồng lao động của hai bên. Đảm bảo tuân thủ các điều kiện thực tế và pháp luật liên quan đến giao dịch điện tử.

Thứ hai, chỉ được ký hợp đồng lao động miệng có thời hạn dưới một tháng (hiện tại đã cho phép giao hàng). Hợp đồng lao động miệng có thời hạn dưới 03 tháng) .—— Trong các trường hợp sau đây, kể cả hợp đồng lao động dưới 01 tháng thì phải có hợp đồng lao động bằng văn bản (hợp đồng lao động bằng miệng): – Thời vụ – Một số công việc kéo dài dưới một tháng;

– ký hợp đồng với người dưới 15 tuổi; – ký hợp đồng với người giúp việc gia đình.

Hạn chế đối với hợp đồng lao động miệng là bắt buộc cả hai bên phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản; hình thức hợp đồng bằng văn bản sẽ làm tăng cam kết thực hiện nghĩa vụ của các bên và tránh “lộn xộn”. Đảm bảo rằng các quy định hiện hành được chia thành hai bản, một bản dành cho người lao động và một bản dành cho người sử dụng lao động-Lawn Phạm Thanh Hữu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *