Ba tiêu chuẩn của bồi thẩm đoàn

Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ban hành Thông tư liên tịch số 01/2004 hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự và thành lập Tòa án nhân dân.

Do đó, pháp luật tại thời điểm tổ chức sẽ áp dụng cho Tòa án nhân dân và nội quy của Tòa án. . Chiến sĩ, Liên đoàn Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục, Doanh nhân, Kinh tế, Tôn giáo …

Đối với các hội thẩm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, hai thẩm phán của Tòa án nhân dân Châu Mỹ Latinh có ba tòa án nhân dân cấp tỉnh . Tuy nhiên, tổng số Hội thẩm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh không dưới 20 người và không quá 100 người. Đối với Tòa án nhân dân cấp huyện, mỗi Tòa án nhân dân cấp huyện có hai Tòa án nhân dân cấp huyện. Tổng số Hội thẩm của Tòa án nhân dân cấp huyện không ít hơn 15 người và không quá 50 người. -Những người đang xem xét lựa chọn Hội thẩm Tòa án nhân dân được lựa chọn theo các tiêu chuẩn sau; Hội thẩm Tòa án nhân dân và Thẩm phán, Hội thẩm Tòa án nhân dân, đặc biệt:

1. Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có Nhân dân tốt, liêm khiết, trung thực; nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật; sống lành mạnh, tôn trọng các quy tắc của cuộc sống cộng đồng; tôn trọng nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến ​​và tuân theo sự giám sát của nhân dân. Kiên quyết chống tham ô, lãng phí, quan liêu và mọi biểu hiện cửa quyền; có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, bảo vệ công lý; người chưa từng bị kết án (kể cả khi đã bị trục xuất) ………… 2. Phải có một mức độ hiểu biết pháp luật nhất định. Đối với những người hiện đang làm việc trong các tòa án, truy tố, điều tra, thực thi và các luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật, không nên bỏ phiếu cho hiệp hội. Đánh giá của TAND .

3. “Sức khoẻ thể chất và khả năng thực hiện công việc được chỉ định” là người có đủ năng lực hành vi dân sự, ngoài thể lực cần thiết còn bao gồm các yếu tố ngoại hình không phải là khuyết tật và ảnh hưởng trực tiếp đến dị tật. Vị trí hoặc hiệu suất của bồi thẩm viên. Độ tuổi của Hội thẩm TAND là nam từ 70 tuổi trở xuống và nữ từ 65 tuổi trở xuống.

Yêu cầu biểu quyết đối với Hội thẩm TAND

Hồ sơ cá nhân do Hội thẩm TAND đề nghị bao gồm: các ứng cử viên Hội thẩm Tòa án nhân dân; lý lịch (có ảnh); những người đã được bầu làm Hội thẩm Tòa án nhân dân từ các cơ quan hoặc đề cử Giấy giới thiệu của tổ chức; trường hợp giới thiệu lại thì người trúng cử phải báo cáo kết quả xét nghiệm trong thời hạn đúng thời hạn; giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của cơ sở y tế có thẩm quyền.

Sau khi biết kết quả bầu cử Tòa án nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh báo cáo kết quả bầu cử Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Hội đồng Thẩm phán. Tòa án nhân dân cấp huyện. Bà con đến Tòa án nhân dân tối cao để tổng hợp. Để đảm bảo tốt cho việc tham gia phiên tòa, ngay khi công bố kết quả bầu Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của Hội thẩm Tòa án nhân dân. Và luật pháp. –(Hợp pháp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *