Liệu người dân có được lợi khi xóa sổ hộ khẩu bằng giấy?

Xóa sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì công an quản lý cư trú như thế nào?

Trả lời của Bộ Công an

Sổ đăng ký hộ khẩu thay thế phương thức quản lý cư trú, sổ tạm trú thay thế quản lý số CMND cá nhân, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu cư trú sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt giấy chứng nhận công dân, giảm Các khoản phí hiện hành mà cá nhân và doanh nghiệp phải trả trong quá trình đăng ký. Thực hiện thủ tục hành chính Công dân thực hiện các thủ tục hành chính liên quan không cần xuất trình sổ đăng ký, sổ tạm trú, hồ sơ được sử dụng trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua định danh cá nhân số.

Khi quản lý cư trú bằng số CMND thì người dân sẽ được cập nhật thông tin khai thác vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi giải quyết thủ tục hành chính sẽ thay thế việc xuất trình, nộp bản sao giấy tờ căn cước công dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí nhân sự và thời gian đi lại, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho người dân.

Khi công an xóa sổ hộ khẩu và sổ tạm trú, họ sẽ quản lý quốc tịch của họ thông qua số ID cá nhân và dựa trên dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi tham gia giao dịch, công dân thể hiện quyền công dân (kèm theo thông tin về mã số định danh cá nhân) để cơ quan, tổ chức có liên quan xác minh, đối chiếu thông tin cư trú. Công dân được cung cấp thông tin có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công dân không phải xuất trình giấy chứng nhận cư trú.

Ngoài ra, khi bắt tay vào xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, Bộ Công an sẽ nghiên cứu việc xây dựng và sử dụng các dạng thông tin cơ sở dữ liệu đảm bảo tính minh bạch, liên tục, dễ truy cập, sử dụng. , Nhằm tạo sự thuận tiện lớn nhất cho công dân.

Để chuẩn bị cho phương án thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, Bộ Công an đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến “sổ hộ khẩu, sổ tạm trú”. Sổ tay cư trú để đề xuất thay đổi, bổ sung đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. Do đó, cơ quan nhà nước sẽ hạn chế các thủ tục hành chính yêu cầu chứng minh nơi cư trú và hạn chế thủ tục hành chính yêu cầu chứng minh nơi cư trú để đính chính. Thực hiện các sửa đổi, cải tiến phù hợp với các quy định của luật này.

Khi Cơ sở dữ liệu quốc gia đi vào hoạt động và được kết nối, chia sẻ, vận hành và sử dụng chung, công dân được sử dụng số CMND để xác định thông tin cá nhân và thông tin cư trú; khi thực hiện thủ tục hành chính, cơ quan nhà nước không phải yêu cầu người dân nộp các giấy tờ khác để xác nhận. Quyền cư trú.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *