Không đóng bảo hiểm có được hưởng chế độ thai sản không?

Trước đó, tôi chưa từng làm việc trong bất kỳ công ty nào. Tôi có được đóng BHXH tự nguyện để được hưởng trợ cấp thai sản không? (Oanh Vy) – Luật sư tư vấn pháp luật-Điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (“Bảo hiểm xã hội”) quy định đối tượng thực hiện phương án sinh là người lao động tại các điểm a, b, c, d, đ, h Điều 1 2014 Điều 2 Luật BHXH năm 2016 quy định chế độ thai sản, bao gồm cả người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Em làm nhân viên hợp đồng có thời hạn 2 năm tức là em cũng phải đóng BHXH bắt buộc vì em cũng thuộc diện tham gia KHHGĐ.

Tuy nhiên, Điều 4 Luật BHXH năm 2014 quy định, BHXH không thực hiện chế độ thai sản theo các hình thức sau: BHXH tự nguyện – một vấn đề chị muốn thực hiện. Như đã nói ở trên, phương án chỉ được cung cấp theo hình thức BHXH bắt buộc. – Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có quyền tham gia kế hoạch sinh con nếu có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 31 khoản 1 và khoản 2 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, cụ thể là: lao động có thai; lao động nữ sinh con; điểm b khoản 1 Điều này Người lao động quy định tại điểm c và điểm d phải đóng từ đủ sáu tháng trở lên bảo hiểm xã hội trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi. Điều có thể được hưởng từ phương án sinh là việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh. – Theo quy định tại Điều 21 Luật BHXH 2014, chị phải yêu cầu công ty đóng BHXH bắt buộc hiện nay cho chị (đang mang thai một tháng) để được hưởng chế độ thai sản sau khi sinh. Nếu một công ty không trả tiền an sinh xã hội bắt buộc tại địa điểm của mình, thì công ty đó có thể bị xử phạt hành chính vì không trả tiền an sinh xã hội cho nhân viên của mình. Điều 38 của Đạo luật quy định các mức phạt cụ thể. Quyết định số 28/2020 / NĐ-CP. – Luật sư Huỳnh Ái Chân

Công ty Luật Tá Phả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *