Tại sao con tôi luôn phải đóng học phí tiểu học?

Mới đây, Bộ GD & ĐT đã xây dựng lộ trình tăng học phí bậc tiểu học, hiểu như thế nào là đúng? -Tư vấn pháp luật – Theo Điều 61, khoản 2 của Hiến pháp năm 2013, giáo dục bắt buộc là giáo dục bắt buộc, nhà nước không thu học phí. Ở những vùng không có đủ trường công lập, học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục tư thục được hỗ trợ đóng học phí của nhà nước và mức hỗ trợ do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Căn cứ vào Điều 99, khoản 6, điểm d của Luật Giáo dục 2019, các cơ sở giáo dục tư nhân được phép chủ động ấn định học phí và các phí dịch vụ khác để đảm bảo bù đắp chi phí và cung cấp hợp lý. Công khai chi phí dịch vụ giáo dục, đào tạo và các chi phí phát sinh trong dự án xây dựng trường học, công khai từng khóa học, cấp học, năm học theo quy định của pháp luật. Theo quy định trên, con bà vẫn phải đóng học phí theo quy định của pháp luật khi đăng ký vào trường tiểu học tư thục, riêng học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập thì không phải đóng học phí. Chi phí của cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ lấy ý kiến ​​rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Nói chính xác hơn, Điều 18, khoản 1 quy định rằng học sinh tiểu học ở các trường công lập không phải trả học phí. Khung học phí bậc tiểu học được đề cập trong dự thảo này được áp dụng đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, trên cơ sở này, nhà nước hỗ trợ học phí của học sinh tiểu học và THCS ở các cơ sở giáo dục tư thục …

Do đó, nội dung đề án không ảnh hưởng đến học sinh tiểu học. Các trường công lập tuyệt đối không vi phạm Hiến pháp 2013.

Tôi nghĩ có nên tăng học phí các trường tiểu học ngoài công lập, đặc biệt là học phí các cấp học nói chung hay không, nếu tăng thì căn cứ vào tình hình thực tế, ý kiến ​​của người dân, đánh giá của các chuyên gia và cơ quan có thẩm quyền trong nước để đảm bảo Nội dung của nghị định chính thức phù hợp với thực tế. -Fan Fan, luật sư Hội Luật gia TP.HCM, TP.HCM

>> Dự thảo nghị định về cơ chế thu và quản lý học phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *