Sự khác biệt giữa hợp đồng vay tài sản và vay tiền mua nhà là gì?

Luật sư tư vấn pháp luật-Điều 463 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Hợp đồng thế chấp là sự thỏa thuận giữa hai bên, bên vay giao tài sản cho bên vay. Khi đến hạn trả nợ, bên vay phải trả lại tài sản cùng loại cho bên cho vay đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật yêu cầu.

Do đó, thông qua thỏa thuận, bên vay có thể trả lãi hoặc không trả lãi cho bên cho vay, tùy theo thỏa thuận của các bên hoặc yêu cầu của pháp luật.

Đặc điểm của hợp đồng vay cầm cố tài sản là thời điểm vay tài sản và thời điểm trả nợ là khác nhau (chỉ cần đòi tài sản của người cho vay). Cùng loại đúng số lượng và chất lượng). Ví dụ: chỉ cần đảm bảo đúng số lượng và chất lượng thì tiền tệ có thể được đảm bảo lưu thông mà không làm hỏng tiền tệ. Đồng tiền đi vay, tiền giấy trong lúc vay và giấy bạc trong lúc trả là hoàn toàn khác nhau. ——Điều 494 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định hợp đồng thế chấp là sự thỏa thuận giữa hai bên, trong thời hạn này bên vay giao tài sản cho bên vay trong một thời gian mà không phải trả tiền. Người mượn phải trả lại thuộc tính này. Vào cuối thời hạn cho vay hoặc khi mục đích vay đã đạt được.

Điều 495 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định mọi tài sản không tiêu dùng được đều có thể sẵn sàng. – Điều 112 khoản 2 BLDS năm 2015 quy định vật phẩm không tiêu hao được là vật phẩm sau khi sử dụng nhiều lần vẫn giữ được tính chất, hình dáng và chức năng ban đầu. Do đó, đối với hợp đồng vay hàng hóa, bên vay không phải trả lãi cho bên cho vay.

Đặc điểm của hợp đồng cho vay hàng hóa là hàng hóa tại thời điểm vay và thời điểm hoàn trả khoản vay là như nhau. Ví dụ: khi bạn mượn một chiếc xe máy, khi bạn mượn một chiếc xe máy, bạn cũng phải trả lại chiếc xe máy đó.

Pan Chengqing, luật sư Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *