Ngược lại, việc bồi thường gia đình có được giảm tiền phạt không?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 51 khoản b khoản 1 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) thì người phạm tội sửa chữa việc sửa chữa và tự nguyện bồi thường thiệt hại nên tòa coi người đó là người giảm nhẹ tác động của tội phạm. Bị cáo được sử dụng tình tiết giảm nhẹ làm căn cứ quan trọng để tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt khi tuyên án. Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành số 01/2006 / NQ-HĐTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự (hiện hành) về các nội dung này. Người vi phạm tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại và khắc phục hậu quả. Có nghĩa là, nếu bị cáo chủ động gây ảnh hưởng đến cha mẹ hoặc người khác (vợ / chồng, con cái, anh chị em, bạn bè). …) Để tôi có thể khắc phục hậu quả, tòa sẽ xem xét sử dụng tình tiết này để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Do đó, bạn có thể thương lượng trực tiếp số tiền bồi thường với người bị hại, nếu họ đồng ý thì bạn sẽ viết giấy xác nhận mức bồi thường và thỏa thuận bồi thường cho người bị hại ký. Nếu nạn nhân từ chối thỏa thuận và không đồng ý nhận bồi thường thì có thể trả tiền sửa chữa. Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan xem xét lại bản án hoặc kết quả của cấp có thẩm quyền khác. Các cơ quan này sẽ quản lý tiền và bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của trẻ em gây ra. Pha của bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *