Điều kiện để công chức được mua nhà ở xã hội là gì?

Luật sư tư vấn pháp luật-Điều 3 Luật Nhà ở năm 2014 quy định: Nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hỗ trợ cho người được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở. Điều 49 và Điều 7 quy định cán bộ, công chức, viên chức được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Chưa có nhà ở riêng, chưa mua, thuê, thuê mua nhà ở. Nhà ở xã hội của Trung Quốc chưa có chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở tại nơi sinh sống, học tập hoặc sở hữu nhà ở mà diện tích ở bình quân đầu người nhỏ hơn diện tích nhà ở tối thiểu do chính phủ quy định trong từng thời kỳ.

b) Đăng ký thường trú phải được thực hiện tại một tỉnh hoặc thành phố được chính quyền trung ương cho phép. Nơi có nhà ở xã hội, nếu thiếu hộ khẩu thì phải đăng ký tạm trú tại tỉnh, thành phố từ 01 năm trở lên.

c) Không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của Luật thuế thu nhập, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ thì gia đình nghèo, cận nghèo phải là gia đình nghèo hoặc hộ cận nghèo.

Hồ sơ

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 100/2015 / NĐ-CP, các giấy tờ sau đây để mua nhà ở xã hội: – Hồ sơ chứng minh đối tượng: cơ sở, tổ chức hoạt động đối với đối tượng Giấy tờ chứng minh, hiện trạng nhà ở – Giấy tờ chứng minh điều kiện sống: -a) Trường hợp đối tượng có hộ khẩu, đăng ký tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mua, thuê mua nhà ở xã hội và có hộ khẩu thường trú thì đối tượng sẽ thường trú tại địa bàn có nhà ở xã hội. Bản sao công chứng nhà ở cần sinh sống trong khu vực hoặc đăng ký hộ khẩu tập thể;

b) Nếu thuộc đối tượng mua, thuê, thuê. Nếu bạn đã mua nhà ở xã hội mà không có hộ khẩu thường trú theo quy định tại khoản a Điều này thì bạn cần cung cấp bản sao công chứng đăng ký tạm trú; bản sao có chứng thực hợp đồng lao động có thời hạn từ một năm trở lên, cho đến khi có yêu cầu. Hoặc hợp đồng không xác định thời hạn và xác nhận (hoặc bằng chứng) đóng BHXH. Mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội do mình đăng ký bảo hiểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp đối tượng làm việc tại chi nhánh, văn phòng đại diện của tỉnh, thành phố nơi có nhà ở xã hội mà đóng bảo hiểm tại nơi đăng ký trụ sở thì phải có giấy xác nhận của cơ sở đó. Đơn vị có trụ sở chính dựa trên phí bảo hiểm.

Điều kiện xác nhận thu nhập như sau: Tổ chức, đơn vị nơi cán bộ thuộc diện xác nhận đủ điều kiện thu nhập phải phù hợp với quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp sở hữu nhà ở thì diện tích bình quân của nhà dưới 10m2 / người. -Thủ tục -Bạn nộp hồ sơ trên cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Sau khi chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đã phân loại đầy đủ hồ sơ đăng ký của người có nhu cầu thì có trách nhiệm kiểm tra từng hồ sơ đăng ký, đối chiếu với quy định của đối tượng và điều kiện. Theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 100/2015 / NĐ-CP và hướng dẫn chi tiết của Bộ Xây dựng, danh sách các đối tượng đủ điều kiện mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trong khuôn viên dự án đã được tổng hợp. Tôi là một nhà đầu tư.

Tiếp theo, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội có trách nhiệm gửi danh sách các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo thứ tự ưu tiên (căn cứ vào điểm số). Theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 100/2015 / NĐ-CP, xác minh với Bộ Xây dựng địa phương nơi có dự án để loại đối tượng mua, lưu ý việc cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội kể từ ngày nhận được danh sách. Sau 15 ngày làm việc, nếu Bộ Xây dựng không có ý kiến, chủ đầu tư sẽ thông báo cho bên phản đối việc mua, thuê, thuê mua. Nhà ở xã hội tại dự án thỏa thuận, thống nhất và ký hợp đồng.

Đối với mỗi gia đình có nhu cầu mua nhà ở xã hội, cá nhân chỉ được nộp hồ sơ đăng ký vào dự án (trường hợp dự án không còn vốn, bán thì chủ đầu tư nêu rõ lý do, sau đó gửi lại hồ sơ để hy vọng vào dự án khác Người gửi.)

Luật sư của Công ty Luật Wu Tianrong Baoan tại Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *