Tại sao con tôi luôn phải đi học tiểu học?

Mới đây, Bộ GD & ĐT đưa ra lộ trình tăng học phí bậc tiểu học, hiểu như thế nào là đúng? -Tư vấn pháp luật – Theo Điều 61, khoản 2 của Hiến pháp năm 2013, giáo dục bắt buộc là giáo dục bắt buộc, nhà nước không thu học phí. -Theo Luật năm 2019 tại Điều 99 Khoản 3 Bộ Giáo dục, học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí. Ở những vùng không có đủ trường công lập, học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục tư thục được hỗ trợ đóng học phí của nhà nước và mức hỗ trợ do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Căn cứ vào Điều 99, khoản 6 d, Luật Giáo dục năm 2019, các cơ sở giáo dục tư thục được phép chủ động ấn định học phí và các phí dịch vụ khác để đảm bảo bù đắp chi phí và cung cấp hợp lý. Công khai chi phí dịch vụ giáo dục, đào tạo và các chi phí phát sinh trong dự án xây dựng trường học, công khai từng khóa học, cấp học, năm học theo quy định của pháp luật. Theo quy định trên, con của bà vẫn phải đóng học phí theo quy định của pháp luật khi theo học tại các trường tiểu học dân lập, học sinh tiểu học chỉ học tại các cơ sở giáo dục công lập thì không phải đóng học phí.

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành dự thảo Nghị định quy định mức thu và cơ chế quản lý giáo dục. Chi phí của cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ lấy ý kiến ​​rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Nói chính xác hơn, Điều 18, khoản 1, quy định rằng học sinh tiểu học của trường công lập không phải đóng học phí. Khung học phí bậc tiểu học trong dự thảo lần này áp dụng cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập, trên cơ sở đó, nhà nước hỗ trợ học phí của học sinh tiểu học và THCS ở các cơ sở giáo dục tư thục … . Các trường công lập tuyệt đối không vi phạm Hiến pháp 2013.

Tôi cho rằng có nên tăng học phí các trường tiểu học ngoài công lập, nhất là học phí các cấp học nói chung hay không, nếu tăng thì căn cứ vào tình hình thực tế, ý kiến ​​của người dân, đánh giá của các chuyên gia và cơ quan có thẩm quyền trong nước để đảm bảo Nội dung của nghị định chính thức phù hợp với thực tế. -Hồ Chí Minh Công ty Luật Phan Thành Hữu

>> Dự thảo nghị định về cơ chế thu và quản lý học phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *