Theo thủ tục thì không phải là chủ nhà ở Việt Nam à?

Luật sư tư vấn pháp luật-Do vợ chồng bạn còn quốc tịch Việt Nam và là người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài nên có quyền sử dụng đất tại Việt Nam và được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. – Theo quy định tại Điều 186 khoản 2b Luật Đất đai năm 2013, công dân Việt Nam được:

– chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, quyền sử dụng đất ở trong quá trình bán, tặng cho, nhận thừa kế, đổi nhà ở cho tổ chức nhà nước Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền ở tại Việt Nam.

– Theo quy định tại điểm c, tặng cho nhà ở liên quan đến quyền sử dụng đất ở cho tổ quốc, cộng đồng dân cư hoặc tặng cho nhà ở tình nghĩa, điều 174 khoản 2 của luật này. Nếu tặng cho, thừa kế cho người không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì họ chỉ được hưởng phần giá trị nhà ở liên quan đến quyền sử dụng đất ở.

Do đó, vợ chồng bạn có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác. Nếu bạn không thể về Việt Nam để hoàn tất thủ tục chuyển gia đình, bạn có thể cho phép các thành viên trong gia đình thực hiện. Việc ủy ​​quyền phải bằng văn bản và có công chứng của cơ quan có thẩm quyền.

Thật vậy, vợ chồng bạn đang ở nước ngoài và không thể ký hợp đồng ủy quyền với công chứng viên. Quyền công chứng. Do đó, theo quy định tại Điều 55 khoản 2 Luật Công chứng 2014 thì hợp đồng ủy quyền giữa vợ chồng bạn và người được ủy quyền sẽ được công chứng ở hai nơi khác nhau. Cụ thể hơn, nếu bên ủy thác và cán bộ được ủy quyền của bên được ủy quyền không liên hệ được với cùng một văn phòng công chứng thì cán bộ được ủy quyền có thể yêu cầu văn phòng công chứng nơi mình cư trú hợp pháp hóa hợp đồng ủy quyền. Bên được ủy quyền yêu cầu văn phòng công chứng nơi cư trú của mình công chứng bản chính hợp đồng ủy quyền để hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.

Về quyền của người thụ hưởng chính của hai nước và được ủy quyền công chứng, Điều 78 Luật Công chứng năm 2014 quy định: “Đại sứ quán, cơ quan lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài có quyền ghi theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan Từ chối nhận thừa kế, văn bản ủy quyền và các hợp đồng, giao dịch khác. Cơ quan lãnh sự, cơ quan ngoại giao, trừ hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, mang bất động sản tại Việt Nam để mang vốn .

— – Thông thường bạn có thể đến đại sứ quán Việt Nam để công chứng hợp đồng mà vợ chồng bạn ở để công chứng sau đó nộp lại hợp đồng ủy quyền Việt Nam cho bố mẹ bạn, khi vợ bạn nhận được hợp đồng ủy quyền trên thì người thân của bạn tiếp tục. Văn phòng công chứng tại Việt Nam được hợp thức hóa trở lại.

Sau khi hoàn tất thủ tục công chứng, người thân có quyền tuân theo pháp luật và có thể thực hiện thủ tục chuyển nhượng nhà ở thay cho vợ chồng bạn.

Trong giao dịch mua bán nhà đất Bộ tư pháp-tài nguyên Bộ Thông tư liên tịch 04/2006 Điều 1 khoản b mục 1 phần 2 quy định về môi trường ngày 13/6/2006 văn bản công chứng, chứng thực có thể là bản sao CMND hoặc hộ chiếu. “Trong trường hợp này, Bạn có thể sử dụng hộ chiếu của mình để thay thế.

Phạm Thanh Bình Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *