Các kênh thanh toán sao kê thẻ tín dụng BIDV

Hiện tại, ngoài các kênh thanh toán bằng tiền mặt hoặc ủy nhiệm chi, BIDV còn hỗ trợ khách hàng thanh toán sao kê thẻ tín dụng thông qua các kênh thanh toán tự động và chuyển khoản. Kênh thanh toán tự động: BIDV sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày thứ tám sau ngày sao kê và kết thúc vào ngày đến hạn thanh toán đã thông báo trên bảng sao kê hàng tháng, đồng thời liên tục trích tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng mở tại ngân hàng. Vì vậy, khách hàng nên giữ đủ tiền trong tài khoản dựa trên tỷ lệ thanh toán tự động đã đăng ký với ngân hàng. Bất kỳ tài khoản ngân hàng nào. Tuy nhiên, trong kênh thanh toán chuyển khoản, BIDV có một số hướng dẫn: khách hàng phải chuyển tiền trước ngày đến hạn ít nhất 24 giờ; khách hàng có trách nhiệm nộp phí chuyển tiền theo quy định của ngân hàng chuyển tiền. Nếu thanh toán bằng ngoại tệ, BIDV sẽ sử dụng tỷ giá mua ngoại tệ do ngân hàng chỉ định khi nhận tiền. Vì vậy, khách hàng nên cân đối số ngoại tệ khi chuyển khoản để đảm bảo đủ số tiền mình muốn thanh toán sau khi quy đổi ra tiền Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ chi nhánh hoặc Trung tâm giao dịch quốc gia hoặc hotline 1900 9247 / +84 4 22200588, email bidv247@bidv.com.vn .

(Nguồn: BIDV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *