Nếu vợ không đóng bảo hiểm thì chồng có được dùng tiền sinh con không?

Luật sư tư vấn pháp luật-Điều 31 khoản 1 mục e “Luật an sinh xã hội 2014” quy định lao động nam đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian sinh con với vợ sẽ được hưởng lương hưu. Nghỉ thai sản. Do đó, nếu vợ bạn không tham gia BHXH mà bạn đã mua từ năm 2010 thì vẫn được hưởng chế độ sinh con. . Nếu vợ bạn sinh con dưới 32 tuần tuổi thì bạn có quyền nghỉ 7 ngày làm việc. Đối với trường hợp sinh đôi thì chồng được nghỉ 10 ngày làm việc, từ khi sinh con đủ ba tháng trở lên thì mỗi con thêm được nghỉ 03 ngày làm việc. Vợ sinh đôi trở lên cần phẫu thuật được nghỉ trong thời hạn 14 ngày làm việc.

Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại mục này trong vòng 30 ngày đầu kể từ ngày dự sinh. .

Mức hưởng chế độ thai sản đối với người chồng quy định tại Điều 39 được tính bằng 24 ngày mức hưởng chế độ thai sản hàng tháng. Do đó, mức trợ cấp = mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ thai sản chia cho 24 (ngày) rồi nhân với số ngày chồng được hưởng chế độ thai sản. — Theo quy định tại Điều 38 Luật BHXH năm 2014 và Điều 9 Thông tư số 59/2015 / TT-BLĐTBXH, nếu sinh con mà chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được hưởng mức trợ cấp cố định như mọi người. Hai lần lương cơ bản trong tháng. Người cha đủ điều kiện phải đóng đủ bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. – Do bạn đóng bảo hiểm từ năm 2010 nên khi sinh con vợ bạn được hưởng 1 lần, mức trợ cấp hiện tại là 2 lần mức lương cơ sở, tương ứng mức trợ cấp 2 x 1.490.000đ = 2.980.000đ (tính đến năm 2020 Ngày 1/7/2016, lương cơ sở là 1.600, tuy nhiên do ảnh hưởng của Covid-19, Quốc hội quyết định không tăng lương cơ sở kể từ ngày 1/7/2020 cho đến khi có thông báo mới nên mức lương cơ sở vẫn áp dụng là 1.490.000 đồng. ).

Luật sư của Công ty Luật Qingping Baoyugao, Thành phố Sohing, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *