Quy định mới về xử lý khủng bố của tòa án

Đây là một trong những nội dung mới của Thông báo số 117/2020 / TT-BCA có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Thông báo số 13/2016 được sửa đổi, trong đó quy định việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Cảnh sát .

Thông báo số 13/2016 chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ huy lực lượng chỉ huy tòa án thông báo ngay cho lực lượng chuyên trách và triển khai phương án phối hợp theo kế hoạch. Thông báo số 117 cho phép chống khủng bố, bắt cóc con tin. Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa phải thông báo ngay cho chủ tịch hoặc cơ quan chuyên trách; triển khai phương án sơ tán người ra khỏi vùng nguy hiểm; sơ cứu người bị thương khi cần thiết; bắt giữ người phạm pháp. Và chuyển cho đơn vị chức năng giải quyết.

Thông báo số 117/2020 cũng bổ sung các quy định của tòa án trong việc xử lý các vụ cháy và nổ. Vì vậy, nhân viên an ninh khi phát hiện vũ khí, vật liệu nổ và công cụ phụ trợ trong phiên điều trần cũng phải báo lực lượng nghiệp vụ đến phiên điều trần và sơ tán mọi người. Trong trường hợp xảy ra cháy, nổ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phải phối hợp hành động, sơ tán người ra khỏi vùng nguy hiểm, sử dụng các dụng cụ tại chỗ để dập lửa và ngăn chặn ngay, đồng thời giao nộp dùi cui cho bộ đội có thẩm quyền.

Về việc phối hợp giữa lực lượng công an tham gia phiên tòa biện hộ khi các sự kiện xảy ra thuộc thẩm quyền của nhiều người hoặc cơ quan, quy định mới cho phép bất kỳ ai phát hiện trước có trách nhiệm giải quyết vụ án, sau đó xác định việc chuyển giao cho cơ quan liên quan . Nếu vụ việc không thuộc thẩm quyền xét xử của lực lượng bảo vệ dân phố thì phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *